Techninės įrangos priežiūros išlaidų mažinimas

Techninės įrangos priežiūra sudaro nemažą savitarnos įrenginių savininkų išlaidų dalį. Kad savitarnos įrenginiai patikimai ir stabiliai veiktų, būtina nuolat atlikti jų techninę apžiūrą, periodiškai keisti atskiras jų dalis.

Savitarnos įrenginių prastova, netgi visiškai trumpa, įvykusi dėl laiku neatliktos apžiūros ir remonto, gali sukelti finansų įstaigai finansinius nuostolius ir sugadinti reputaciją.

Technines paslaugas teikianti įmonė (arba atitinkamas finansų įstaigos skyrius) negali sumažinti eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių kainos, tačiau optimizuodama jų skaičių sandėlyje ir tinkamai paskirstydama techninius darbus, gali sumažinti bendrąsias priežiūros išlaidas bei padidinti savitarnos įrangos prieinamumą.

Specializuota programinė įranga, skirta techninei priežiūrai organizuoti, padeda išspręsti daugybę užduočių, susijusių su techninės įrangos priežiūra ir remontu, techninių darbų planavimu, eksploatacinių medžiagų ir dalių pirkimu, atsarginių dalių tvarkymu sandėlyje.

Optimizavimo sritys

Atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų skaičius sandėlyje

Personalo, transporto ir kt. išlaidos

Darbų atlikimo terminų laikymasis

Techninės priežiūros procesų organizavimas

Atsarginių dalių skaičiaus optimizavimas sandėlyje

Vienas iš sunkumų, su kuriuo susiduria techninių paslaugų įmonės – sklandus atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų įsigijimo organizavimas.

Netinkamai organizuodamos apskaitą, organizacijos dažnai susiduria su reikiamų detalių trūkumu ar pertekliumi sandėlyje. Dėl laiku neatliktos įrangos techninės apžiūros ir remonto patiriama savitarnos įrenginių prastova ir papildomos išlaidos

Tinkamai organizuodama atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų įsigijimą,  įmonė gali gerokai sumažinti atsarginių dalių ir detalių skaičių, sumažinti sandėliavimo, logistikos ir muitinės formalumus, taip pat padidinti savitarnos įrenginių prieinamumą.

Vidinės organizacinės išlaidos

Techninės paslaugos susijusios su didelėmis personalo (darbuotojų atlyginimai, mokymai, draudimas, darbo įranga) ir transporto (degalai ir tepalai, draudimas, remontas) išlaidomis.

Taikant specialius programinius sprendimus, padedančius kontroliuoti personalo užduotis ir jų atlikimo laiką, techninių priemonių ir degalų apskaitą, galima optimizuoti techninės priežiūros paslaugų vidines sąnaudas, taip pat ir procesų valdymą, kontrolę bei efektyvumą.

Kompensacijos ir baudos dėl SLA reikalavimų pažeidimo

Techninių paslaugų verslas susijęs su įvairiomis rizikomis, pvz., rizika laiku neįgyvendinti klientams duotų įsipareigojimų, nustatytų susitarime dėl paslaugos lygmens (SLA –  angl. „A service-level agreement“).

Savitarnos įrenginių prastova, atsiradusi dėl gedimų ar netinkamos techninės priežiūros sukelia tiesioginių finansinių nuostolių, pajamų praradimą, mažina vartotojų lojalumą.

SLA kontrolės priemonės padeda paskirstyti techninės priežiūros inžinierių užduočių prioritetus taip, kad tokių situacijų būtų išvengta.

Optimaliai organizuodama atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų įsigijimą, techninių paslaugų organizacija gali žymiai sumažinti perkamų vienetų, atsarginių dalių ir detalių skaičių, taip pat sumažinti sandėliavimo, logistikos ir muitinės formalumų išlaidas ir padidinti savitarnos įrenginių prieinamumą.

Privalumai

Efektyvus atsarginių dalių tiekimo grandinės valdymas

Sumažinamas pakartotinių techninių paslaugų inžinierių vizitų skaičius

Efektyviai organizuojamas vidinis remontas

Transporto priemonių naudojimo ir degalų bei tepalų sąnaudų kontrolė

Nustatytų SLA rodiklių kontrolė

Sumažinamas techninės priežiūros inžinierių prastovos laikas

Naujienos

Užsisakyti