Vynamic™ View

Programinis sprendimas „Vynamic View“ užtikrina kompleksinį savitarnos įrenginių valdymą, padeda centralizuotai stebėti jų techninę būklę, per nuotolį įdiegti ir sukonfigūruoti juose programinę įrangą, taip pat gauti informaciją apie kiekviename įrenginyje atliktas mokėjimo operacijas, kiekvieno įrenginio gedimus ir įvairius incidentus aplink jį.

Naudojantis ta pačia „Vynamic View“ vartotojo sąsaja, galima dirbti su skirtingais pasaulinių gamintojų įrenginiais.

Sistema sudaryta iš keleto modulių, kurių kiekvienas skirtas atlikti specifines užduotis.

Padidėja techninis bankomatų prieinamumas

Sumažėja techninės bankomatų priežiūros išlaidos

Automatizuojamas programinės įrangos atnaujinimas ir kontroliuojamos jų versijos

Suefektyvinamas sudedamųjų ir atsarginių dalių valdymas

Automatizuojami bankomatų apsaugos scenarijai

Vizualiai pristatomi bankomatų tinklo analitiniai duomenys

Funkcijos

Kompleksinis techninis monitoringas

Sistema padeda surinkti ir apdoroti informaciją apie savitarnos įrenginių būklę ir jų veiklą.

Techninės įrangos priežiūros automatizavimas

„Vynamic View“ suteikia galimybę nuotoliniu būdu išspręsti daugumą techninių problemų ir operatyviai gauti visą reikiamą informaciją apie įvykusį incidentą, kad būtų galima paskirti atitinkamus techninius darbus.

Nuotolinis bankomato valdymas

Programinis sprendimas padeda per nuotolį valdyti savitarnos įrenginių grupę arba kiekvieną bankomatą atskirai (pvz., perleisti bankomato veiklą, pakeisti jo darbo režimą į remonto ir pan.).

Centralizuotas programinės įrangos atnaujinimas

Naudojantis sistema, galima įdiegti ir atnaujinti programinę įrangą centralizuotai, iš karto visuose prie jos prijungtuose savitarnos įrenginiuose.

Failų perdavimo valdymas

Galima centralizuotai ištraukti iš kiekvieno savitarnos įrenginio jo veiklos elektroninį žurnalą, įkelti įvairius failus, pvz., vartotojo sąsajos grafiką, reklamines užsklandas, vaizdo įrašus ir kt.

Bankomatų eksploatavimo analizė

Sprendimas suteikia plačias galimybes surinkti bei apdoroti incidentų istorijos duomenis ir analizuojant juos formuoti ataskaitas apie įrenginių veikimo būklę, prognozuoti galimas sutrikimus.

Sprendimo naudojimo būdai

Įsigyjant sprendimą

Kai klientas nusiperka programinį sprendimą, vieną ar kelis jo modulius (priklausomai nuo kliento poreikių). Programinis sprendimas įdiegiamas į kliento infrastruktūrą.

Nuomojant sprendimą

Kai klientas naudojasi programiniu sprendimu ar jo dalimis nuomos teisėmis. Programinė įranga saugoma BS/2 infrastruktūroje.

Perkant užsakomąsias priežiūros paslaugas

Kai klientas perduoda BS/2 priežiūrai savo savitarnos įrenginių tinklą.

Minimalūs reikalavimai

Visi programinės įrangos sprendimai

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius, rekomenduosime tinkamiausius Jūsų įmonei produktus. Susisiekite su mumis!

Kirill Ovsiannikov

Gen. direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai