Service Desk.iQ

„Service Desk.iQ“ – tai sistema, skirta automatizuoti įvairių tipų specializuotos įrangos techninės priežiūros procesus.
Šis programinis sprendimas padeda efektyviai administruoti klientų užklausas, jų paskirstymą, tinkamą ir savalaikį įgyvendinimą, laikantis sutartyse nustatytų įsipareigojimų (SLA).

„Service Desk.iQ“ taip pat padeda valdyti materialinius ir techninius resursus, naudojamus brangios techninės įrangos techninei priežiūrai užtikrinti.

Sistema suteikia galimybę rinkti ir kaupti duomenis bei atlikti kompleksinę verslo analizę, vertinant kiekvieno techninės priežiūros inžinieriaus darbo efektyvumą ir skyrių tikslus, įrangos ir papildomų dalių atsargas sandėlyje, paslaugos teikimo savikainą.

Naudojantis „Service Desk.iQ“, patogu valdyti visą techninės priežiūros paslaugų teikimo procesą, pradedant klientų užsakymu ir baigiant sąskaitos faktūros už atliktą darbą pateikimu.

Sistema atitinka ITIL V3 rekomendacijas ir tarptautinį įrangos naudojimo bei priežiūros standartą ISO 20000.

Produkto specifikacija

Sprendimo privalumai

Sumažinama bendra brangios įrangos kaina ir jos priežiūros sąnaudos

Padeda suvaldyti incidentus ir užkirsti kelią didelėms įrangos prastovoms bei sutarties įsipareigojimų pažeidimams

Efektyviau kontroliuojamas techninės priežiūros specialistų darbas

Sumažinamas reikiamų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų skaičius

Funkcijos

Užduočių planavimas ir paskirstymas

„ServiceDesk.iQ“ modulis padeda administruoti visas gaunamas užklausas, keisti jų statusą, priskiriant konkrečiam techninės priežiūros inžinieriui, atsižvelgiant į jo buvimo vietą, kvalifikacijos lygį ir užimtumą.

Sutarčių įsipareigojimų (SLA) kontrolė

Sistema padeda atsekti kiekvienos užduoties statusą ir iš anksto įspėti apie gresiantį sutarties įsipareigojimų nevykdymą skirtinguose užduoties vykdymo etapuose (atsižvelgiant į ITIL rekomendacijas). Kartu taip didinamas paslaugų prieinamumas.

Atsarginių dalių kontrolė

Sistema padeda sekti įvairių detalių, atsarginių dalių judėjimą, kontroliuoti jų atsargas sandėlyje, registruojant kiekvieną ciklo įvykį ir planuojant naujų dalių pirkimą bei nurašymą.

Išteklių ir darbo sąnaudų apskaita

Sistema padeda apskaičiuoti techninio personalo sugaištą darbo laiką, eksploatacines medžiagas, atsargines dalis, transporto sąnaudas ir remonto išlaidas. Atsižvelgiant į tai, galima apskaičiuoti įmonės teikiamų techninės priežiūros paslaugų savikainą.

Integracija su užklausų registravimo sistema

Šį programinį sprendimą galima integruoti su išorinėmis pirminio techninės pagalbos užklausų registravimo sistemomis ir sinchronizuoti jų užregistravimą ir uždarymą klientui įprastoje terpėje.

Kompleksinės verslo analizės ataskaitos

Sistema rengia įvairias įgyvendintų darbų ataskaitas, taip pat apskaičiuoja esminius techninės priežiūros darbų efektyvumo rodiklius, padeda sekti pokyčių tendencijas.

Sprendimo naudojimo būdai

Įsigyjant sprendimą

Kai klientas nusiperka programinį sprendimą, vieną ar kelis jo modulius (priklausomai nuo kliento poreikių). Programinis sprendimas įdiegiamas į kliento infrastruktūrą.

Nuomojant sprendimą

Kai klientas naudojasi programiniu sprendimu ar jo dalimis nuomos teisėmis. Programinė įranga saugoma BS/2 infrastruktūroje.

Perkant programinės įrangos naudojimo paslaugas

Klientas perduoda BS/2 įmonei grynųjų pinigų savitarnos įrenginių tinkle valdymą ir kitus procesus, kurie gali būti įgyvendinami taikant programinį sprendimą „Cash Management.iQ“.

Minimalūs reikalavimai

FAQ

Kuo jūsų programinė įranga skiriasi nuo kitų techninės priežiūros organizavimo sprendimų?
Visi BS/2 programiniai sprendimai gali būti lanksčiai keičiami ir pritaikomi, atsižvelgiant į klientų verslo procesų reikalavimus. Jų vartotojų sąsaja ir instrukcijos gali būti išverstos į norimą kalbą. Jie gali būti integruoti su naujomis (ir dar net šiuo metu neišleistomis) IT sistemomis ir programiniais sprendimais. BS/2 visada padeda klientams optimizuoti verslo procesus, sukurti ir įdiegti naujas funkcijas, reikiamas jų verslo plėtrai. Visi BS/2 produktai tinka įvairioms organizacijoms: ir mažiems vietiniams bankams, ir stambioms tarptautinėms finansų grupėms. BS/2 ne tik kuria programinę įrangą, bet ir tiekia aparatinę bankinę įrangą (bankomatus ir kitokius savitarnos įrenginius), taip pat teikia jų techninės priežiūros bei remonto paslaugas. Remdamasi didele darbo su savitarnos įrenginiais patirtimi, BS/2 kuria programinius sprendimus, pritaikytus įvairių gamintojų įrangai, užtikrinančius saugumą ir optimalią integraciją.
Kokie programinio sprendimo „Service Desk.iQ“ naudojimo privalumai?
 • Padeda kontroliuoti, kad kiekviena užklausa būtų įgyvendinta laiku, nenusižengiant sutarties SLA įsipareigojimams.
 • Padeda planuoti techninius darbus, atsižvelgiant į personalo kvalifikaciją ir priimtus standartus.
 • Padeda apdoroti incidentų ir užklausų duomenis.
 • Suformuojami pranešimai ir ataskaitos galutiniams vartotojams, kurie yra įpareigoti spręsti problemas.
 • Suformuojamos statistikos ataskaitos.
 • Vedama žmogiškųjų ir eksploatacinių išteklių apskaita, taip pat atliekant techninius darbus stebimas įrangos ir atsarginių dalių nusidėvėjimas.
 • Sekamos atsarginės dalys, jas transportuojant.
 • Atliekama kuro produktų, panaudojamų techninių darbų metu, apskaita.
 • Padeda aptikti kritinius incidentus.
Produktas mus sudomino, tačiau nesame tikri dėl jo įdiegimo. Ar galėtume jį išbandyti?
Kad užsakovas galėtų įvertinti visas mūsų programinio sprendimo galimybes, siūlome įgyvendinti bandomąjį projektą. Paprastai po bandomojo projekto tęsiame bendradarbiavimą su klientais. Prašom užpildyti kontaktinę formą, kad su jumis galėtų susisiekti mūsų specialistai ir aptartų visas detales.
Ar egzistuoja kažkokie reikalavimai, kad jūsų programinė įranga galėtų būti įdiegta?
Mūsų sprendimus galima lanksčiai integruoti su klientų naudojamomis sistemomis. Be to, BS/2 atlieka visus būtinus integravimo darbus ir savo sprendimų konfigūravimą pagal užsakovo reikalavimus. Minimalūs techniniai reikalavimai paminėti produkto aprašyme. Jei norite išsamiau sužinoti apie minimalius reikalavimus, užpildykite kontaktinę formą
Kiek kainuoja jūsų produktas?
Produkto kaina priklauso nuo naudojamų serverio licencijų ir prijungiamų įrenginių licencijų skaičiaus, nuo to, ar reikia programinės įrangos integracijos su jau turimomis sistemomis, ar ją reikia sukonfigūruoti, atsižvelgiant į kliento verslo projektus, ar vėliau bus teikiamos programinės įrangos priežiūros paslaugos, ar bus diegiamas bandomasis projektas ir kt. Jei norite gauti tikslesnį paskaičiavimą, prašom užpildyti kontaktinę formą.
Ar galime patys įsidiegti ir sukonfigūruoti jūsų programinę įrangą?
Dažniausiai, norint pradėti naudotis BS/2 programiniais produktais, būtina atlikti jų integraciją su jau turimomis kitų tiekėjų programomis, vidinėmis ar nuosavomis organizacijos programomis, taip pat su savitarnos įrenginių programine įranga (turima omenyje programinė įranga, skirta duomenų mainams tarp programų). Norint įdiegti BS/2, daugeliu atvejų reikia turėti specifinių technologinių žinių, išmanyti verslo procesus, tinklo saugumo reikalavimus, savitarnos įrenginių darbo principus ir kaip taikyti BS/2 programinius sprendimus, kad jie atitiktų kliento verslo reikalavimus.
Ar integruosite savo programinį sprendimą su mūsų programine įranga/serveriais?
Taip. BS/2 atliko savo klientams kelis šimtus integracijų: integravo savo programinį sprendimą su kitų tiekėjų programine įranga, su užsakovų nuosavomis sistemomis, tarp kurių vyksta informacijos mainai.
Ar jūsų sistemos pakankamai lanksčiai keičiamos ir plečiamos, jeigu mūsų įmonė planuoja sparčiai augti?
Mūsų programinis sprendimas buvo sukurtas atsižvelgiant į komercinę naudą. Jis lanksčiai keičiamas ir yra pritaikytas netgi labai stambioms organizacijoms ar planuojančioms tokiomis tapti.
Ką daryti, jei mums aktuali funkcija, kurios jūsų programinė įranga neatlieka? Ar galima jūsų programinę įrangą pritaikyti konkrečioms verslo užduotims? Ar galima ją išversti į kitą kalbą?
Visi BS/2 programiniai sprendimai gali būti pritaikyti, atsižvelgiant į klientų verslo procesus, išversti į nacionalinę kalbą, integruoti su organizacijoje jau naudojamomis sistemomis ir programine įranga. BS/2 specialistai įgyvendino klientams kelis šimtus skirtingų savo programinės įrangos konfigūracijų, sukūrė ir įdiegė papildomų funkcijų, būtinų klientų verslui. Jei jums reikalinga nauja funkcija, esame pasiruošę ją sukurti ir įdiegti (išskyrus tokią, kurios neįmanoma sukurti ir įdiegti dėl techninių priežasčių).
Kaip garantuojate savo produkto kokybę?
Kiekvieno programinio produkto kokybė priklauso nuo reikalavimų specifikacijos ir testavimo, kuris atliekamas diegiant programinę įrangą ir įgyvendinant bandomuosius projektus. Mūsų sistemų plėtros ir inovacijų specialistai reguliariai testuoja programinę įrangą ir kuria papildomas funkcijas, atsižvelgdami į užsakovų pageidavimus. Siekiame užtikrinti savo darbo kokybę, kad mūsų klientai nepatirtų jokių rizikų. Po kiekvienos užduoties įgyvendinimo vertiname rezultatus, testuojame savo programinę įrangą (atliekame pirminį testavimą ir bandymus perdavimo metu), taip pat atsižvelgiame į jūsų pastabas, kad gautumėte tai, ko norite, už ką mokate. Su klientais taip pat pasirašome SLA (angl. A service-level agreement) sutartis ir užtikriname mūsų programinio sprendimo priežiūrą po integracijos.
Ar galite padėti išmokyti įdiegti ir sukonfigūruoti jūsų įrangą?
BS/2 organizuoja specialistų mokymo kursus tiek savo patalpose, tiek pas klientus, taip pat teigia įrangos diegimo ir sukonfigūravimo paslaugas.
Kokiose šalyse veikia BS/2? Kur rasti jūsų biurą? Ar BS/2 turi atstovus ir partnerių mano regione?
Pagrindinis BS/2 biuras įsteigtas Vilniuje (Lietuvoje). Be to, įmonė turi 7 dukterines bendroves ir partnerių skirtingose pasaulio šalyse (dukterinių bendrovių ir oficialių partnerių sąrašą galite rasti skyriuje „Kontaktai“ Jei nerasite mūsų įmonės atstovo savo šalyje, prašom užpildyti kontaktinę formą, kad galėtume rekomenduoti kreiptis į mūsų partnerį jūsų regione
Ar galėčiau gauti bandomąją jūsų programinio sprendimo versiją?
Taip, prašom užpildyti kontaktinę formą, kad mūsų specialistai galėtų su jumis susisiekti ir organizuoti produkto pristatymą ar pasiūlyti išbandyti bandomąją versiją.
Ar teikiate techninės priežiūros paslaugas? Ar siūlote skirtingo lygio paslaugas?
Į visus mūsų pasiūlymus įtrauktas pagrindinis nemokamos techninės priežiūros LSA lygis, kurio pakanka daugumai vartotojų. Jei klientams prireikia aukštesnio lygio techninės priežiūros, siūlome keletą įsigyti tokį, kuris atitiks jo organizacijos reikalavimus.
Ką gausiu, jei pratęsiu programinės įrangos techninę priežiūrą? Kada pradės galioti pratęstos paslaugos?
Jei pratęsite programinės įrangos priežiūros užsakymą, nuolat gausite šias paslaugas:
 • Nuolatinį priežiūros tarnybos palaikymą (gausite techninę priežiūrą papildomai 12 mėnesių).
 • Programinės įrangos atnaujinimą (artimiausius 12 mėnesių gausite visus programinės įrangos atnaujinimus).
 • Programinės įrangos kūrėjų konsultaciją, atsakymus į jūsų klausimus.
 • Pagalbą kilus programinės įrangos klaidoms ar kitoms problemoms.
Programinės įrangos techninės priežiūros paslaugos bus pratęstos kai tik gausime patvirtinimą apie jūsų įmoką. Pasibaigus numatytam programinės įrangos techninės priežiūros paslaugų terminui, nebegalėsite gauti priežiūros ir įrangos atnaujinimo paslaugų, naudositės produktu tik tokiu, kokį gavote.
Kaip užtikrinate duomenų konfidencialumą? Ar mūsų verslo informacija tikrai saugi, jei naudojuosi jūsų produktu? Kokie kontraktai ir susitarimai dėl to pasirašomi? Ar sutinkate pasirašyt sutartį dėl informacijos neviešinimo?
Pasirašome susitarimą dėl informacijos neviešinimo dar prieš pradėdami bendradarbiauti ir aprašome konfidencialumo politiką galutinėje sutartyje. Pasirašydami informacijos neatskleidimo sutartį, laikomės savo kliento šalies ir ES šalių teisės normų (nes esame įmonė, registruota Lietuvoje).
Kaip BS/2 užtikrins mano duomenų saugumą?
Naudojame organizacines ir technines saugumo priemones, kad apsaugotume savo vartotojų duomenis pagal BDAR ir ISO 27000 reikalavimus. BS/2 yra įsipareigojusi laikytis įsipareigoja laikytis atitinkamų saugumo priemonių ir atsargumo priemonių pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Tai Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuriuo Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija stiprina ir unifikuoja visų asmenų asmeninių duomenų apsaugą Europos Sąjungoje. Reglamentas įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. BDAR pakeitė anksčiau ES galiojusius nacionalinius privatumo ir saugumo įstatymus ir yra vienintelis visa apimantis ES teisės aktas, reglamentuojantis visų asmens duomenų, pagal kuriuos jis gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojamas, naudojimą, dalijimąsi, perdavimą ir tvarkymą. Laikomės visų mūsų verslui taikomų įstatymų, įskaitant BDAR ir ISO 27000. Suprantame, kad mūsų klientai turi su BDAR susijusių reikalavimų, kurie tiesiogiai susiję su BS/2 produktų ir paslaugų naudojimu.

Visi programinės įrangos sprendimai

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius, rekomenduosime tinkamiausius Jūsų įmonei produktus. Susisiekite su mumis!

Kirill Ovsiannikov

Gen. direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai