Grynųjų pinigų judėjimo valdymas

Viena iš savitarnos įrenginių tinklo savininko užduočių ‒ užtikrinti pakankamą grynųjų pinigų skaičių visuose jų išdavimo punktuose: bankomatuose, bankų filialuose, pinigų saugyklose.

Su tuo susiję daugybė išlaidų: grynųjų pinigų papildymo, jų draudimo, inkasavimo ir kt. Sumažinti šias išlaidas siekia kiekviena finansų įstaiga.
Efektyviai valdant grynųjų pinigų judėjimą, galima sumažinti bendrą grynųjų pinigų skaičių, reikalingą jų priėmimo ir išdavimo punktams. Taip sumažinamos ir lėšų draudimo, saugojimo, pervežimo ir apdorojimo sąnaudos.

Įgyvendinti pavyzdžiai rodo, kad maksimalų grynųjų pinigų judėjimo valdymo efektyvumą galima pasiekti taikant specializuotą programinę įrangą, kuri padeda numatyti grynųjų pinigų srautus jų priėmimo ir išdavimo vietose, planuoti inkasacijas ir kontroliuoti kitas savitarnos įrenginių tinklo išlaikymo sąnaudas, taip pat automatizuoti darbo ir verslo procesus. Galiausiai, visa tai sumažina organizacijos grynųjų pinigų judėjimo valdymo išlaidas.

Optimizavimo sritys

Savitarnos įrenginių papildymo grynaisiais pinigais išlaidos

Inkasavimo išlaidos

Savitarnos įrenginių tinklo veiklos užtikrinimo išlaidos

Darbo procesų automatizavimas

Darbo krūvio planavimas ir paskirstymas

Inkasavimo užsakymų kontrolė

Dokumentacijos automatizavimas

Grynųjų pinigų likučio stebėsena kiekvienoje jų išdavimo ir priėmimo vietoje

Inksacijų skaičiaus mažinimas

Banko filialų ir savitarnos įrenginių inkasavimo išlaidos sudaro vieną didžiausių banko veiklos išlaidų dalį. Siekiant jas sumažinti, taikomi šie veiksmai.

  • Inkasavimo paslaugos perduodamos išorinei sertifikuotai pervežimo įmonei.
  • Įdiegiami savitarnos įrenginiai, atliekantys grynųjų pinigų recirkuliacijos funkciją.
  • Naudojama specializuota programinė įranga, padedanti stebėti grynųjų pinigų likutį jų priėmimo ir išdavimo punktuose, prognozuoti srautus ir planuoti inkasacijas.

Inkasacijų planavimas, naudojant specializuotą programinę įrangą, padeda prognozuoti grynųjų pinigų poreikį jų priėmimo ir išdavimo punktuose, nustatyti optimalų banknotų ir monetų (taip pat valiutų ir nominalų) skaičių, kurio reikia kiekvienam punktui. Galiausiai, taip sumažinamas būtinų inkasacijų skaičius vidutiniškai 2 ar 3 kartus.

Grynųjų pinigų apyvartoje mažinimas

Dar viena svarbi savitarnos įrenginių tinklo išlaikymo dalis ‒ lėšos, reikalingos grynųjų pinigų priėmimo ir išdavimo punktams papildyti grynaisiais pinigais.

Šio tipo išlaidos išauga, sumažėjus inkasacijų skaičiui, nes išauga grynųjų pinigų, kaupiamų papildyti savitarnos įrenginiams, skaičius. Išaugus inkasacijų skaičiui, minėtos išlaidos sumažėja, tačiau tuomet išauga paties inkasavimo išlaidos. Taigi savitarnos įrenginių savininkų tikslas ‒ susiplanuoti inkasacijas taip, kad savitarnos įrenginių papildymo grynaisiais pinigais išlaidos būtų kiek įmanoma mažesnės.

Priemonės, skirtos prognozuoti grynųjų pinigų srautus ir planuoti bankinės infrastruktūros objektų papildymą grynaisiais pinigais, padeda sumažinti apyvartoje naudojamų grynųjų pinigų skaičių 30‒40 proc.
Tai padeda bankui gerokai sumažinti grynųjų pinigų papildymo ir banknotų bei monetų logistikos užtikrinimo išlaidas.

Grynųjų pinigų prieinamumo didinimas

Neretai savitarnos įrenginių tinklų savininkai susiduria su įrenginių prastova dėl juose esančio grynųjų pinigų trūkumo. Dažniausiai viso to priežastis ‒ prastas inkasacijų planavimas.
Vadinasi, naudojamos savitarnos įrenginių stebėjimo priemonės nepadeda tinklo savininkui susidaryti tikrojo vaizdo apie grynųjų pinigų likutį ir laiku papildyti įrenginių grynaisiais.

Pagrindinis tikslas ‒ kiek įmanoma minimalizuoti įrenginių prastovos, kylančios dėl grynųjų pinigų trūkumo, laiką. Naudojant specializuotą programinę įrangą, užtikrinama savitarnos įrenginių stebėsena realiuoju laiku nuotoliniu būdu, o prognozavimo algoritmas padeda prognozuoti kiekviename iš jų grynųjų trūkumą pagal valiutas ir nominalus. Ši įranga padeda susidaryti bendrą grynųjų pinigų poreikio vaizdą ir laiku planuoti inkasacijas, užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą bankomatuose ir kituose savitarnos įrenginiuose.

Verslo procesų automatizavimas

Grynųjų pinigų judėjimo valdymas dažniausiai reikalauja daug laiko ir žmogiškųjų resursų, o tai didina šio proceso organizavimo sąnaudas.
Specializuota programinė įranga padeda suvienodinti ir automatizuoti savitarnos įrenginių grynųjų pinigų tiekimo darbo ir verslo procesus, suteikia galimybę juos vykdyti vienoje informacinėje terpėje, stebint visas grynųjų pinigų srauto stadijas, supaprastina dokumentavimą. Visa tai kelis kartus sumažina grynųjų valdymo išlaidas ir supaprastina patį procesą.

Privalumai

Sumažinamas grynųjų pinigų, būtinų papildyti savitarnos įrenginiams ir filialams, skaičius.

Sumažėja grynųjų pinigų tiekimo į jų priėmimo ir išdavimo punktus išlaidos.

Sumažinamas būtinų inkasacijos tarnybos išvykimų skaičius.

Optimizuojami darbo procesai.

Užtikrinamas grynųjų pinigų prieinamumas savitarnos įrenginiuose.

Susiję produktai

Mūsų projektai

Naujienos

Užsisakyti