Vynamic™ Security

„Vynamic Security“ – programinis sprendimas, užtikrinantis kompleksinę savitarnos įrenginių apsaugą nuo visų tipų įsilaužimų, hakerių atakų ir kitų grėsmių.

Į bankomatus nukreiptų loginių atakų skaičius ir dėl jų patiriama žala kasmet auga. Programinis sprendimas „Vynamic Security“ sudarytas iš keturių atskirų modulių, kurių kiekvienas saugo įrenginius nuo skirtingo tipo atakų. „Vynamic Security“ padeda sumažinti atakos į savitarnos įrenginių infrastruktūrą grėsmę, kadangi vienu metu veikia keli saugumo moduliai. Jei įsilaužiama į vieną iš jų, kiti moduliai toliau veikia, užtikrindami savitarnos įrenginių apsaugą.

Sprendimo privalumai

Užkertamas kelias sukčiavimui organizacijos viduje ir išorėje

Suvienodinami savitarnos įrenginių tinklo saugumo procesai

Sumažinamos bendros savitarnos įrenginių tinklo išlaidos

Funkcijos

Saugo savitarnos įrenginių tinklą nuo piktybinių programų

Programinis modulis „Intrusion Protection“ užtikrina savitarnos įrenginių tinklo apsaugą nuo visų tipų piktybinių programų diegimo į bankomato kompiuterį.

 • Saugo nuo piktybinių programų
 • Kontroliuoja USB jungtis
 • Apsaugo tinklą ir perduodamus duomenis
 • Sudaro „baltuosius sąrašus“
 • Kontroliuoja sistemos vientisumą
 • Vykdo aktyvią stebėseną

Kontroliuoja vartotojų teises ir veiksmus

Programinis modulis „Access Protection“ saugo bankomato kompiuterį nuo neteisėtos prieigos ir kontroliuoja sistemos vartotojų veiksmus.

 • Riboja prieigos teises
 • Optimizuoja autorizacijos procedūras
 • Kontroliuoja operacinės sistemos pažeidžiamumą
 • Valdo ugniasienės veiklą

Saugo bankomato kietajame diske esančius duomenis

Programinis modulis „Hard Disk Encryption“ saugo nuo neteisėtos prieigos prie konfidencialių duomenų, saugomų bankomato kompiuteryje, net kai jis yra išjungtas.

 • Saugo duomenis
 • Saugo prieigą
 • Patikimai šifruoja duomenis
 • Kontroliuoja kietojo disko našumą

Saugo techninę infrastruktūrą

Programinis modulis „Fraud Detection“ apdoroja didelį mokėjimo operacijų duomenų srautą, padeda išaiškinti savitarnos įrenginiuose atliktas įtartinas operacijas, taip pat garantuoja aktyvią visos techninės infrastruktūros apsaugą.

 • Ieško anksčiau neaptiktų spragų
 • Kovoja su pinigų plovimu
 • Atseka savitarnos įrenginių darbo netikslumus
 • Automatizuoja rizikų vertinimą

Sprendimo pateikimo formatai

Įsigyjant sprendimą

Kai klientas nusiperka programinį sprendimą, vieną ar kelis jo modulius (priklausomai nuo kliento poreikių). Programinis sprendimas įdiegiamas į kliento infrastruktūrą.

Nuomojant sprendimą

Kai klientas naudojasi programiniu sprendimu ar jo dalimis nuomos teisėmis. Programinė įranga saugoma BS/2 infrastruktūroje.

Perkant programinės įrangos naudojimo paslaugas

Kai klientas naudojasi reikiamu sistemos funkcionalumu ar tam tikra jos dalimi, mokėdamas už tai kaip už paslaugą.

Minimalūs reikalavimai

Visi programinės įrangos sprendimai

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius, rekomenduosime tinkamiausius Jūsų įmonei produktus. Susisiekite su mumis!

Kirill Ovsiannikov

Gen. direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai