Veidų atpažinimo sprendimai

„Face Detection“ ir „Face Recognition“ – bankiniam ir mažmeninės prekybos sektoriams skirti biometriniai sprendimai, veikiantys savitarnos įrenginių apsaugą užtikrinančios programinės sistemos „ATMeye.iQ“ pagrindu.

Biometrinis sprendimas „Face Detection“ (iš angl. „veido aptikimas“) padeda nustatyti, ar priešais bankomatą stovi žmogus, ar jis neslepia savo veido. Ši veido aptikimo funkcija gali būti įdiegta bet kokiame savitarnos įrenginyje, į kurį įtaisyta vaizdo kamera. Ji padeda išvengti sukčiavimo atvejų.

Biometrinis sprendimas „Face Recognition“ (iš angl. „veido atpažinimas“) suteikia galimybę naudoti žmogaus atvaizdą jo tapatybei atpažinti ir patvirtinti naudojantis savitarnos įrenginiu. Gali būti naudojamas kaip pagrindinė ir kaip papildoma autorizavimo priemonė.

Padidina naudojimosi savitarnos įrenginiais saugumą

Gerina aptarnavimo kokybę

Sutrumpinamas kliento aptarnavimo laikas

Atpažįsta asmenis, kurie nėra banko klientai

Taikymo sritys

Prevencija nuo sukčiavimo

„Face Detection“ gali padėti apsaugoti savitarnos įrenginių tinklus nuo kai kurių loginių atakų. Jei prieš atliekant mokėjimo operaciją bankomate į jį įdiegta „Face Detection“ neaptiks žmogaus veido, įrenginys nustos veikęs. Jei bankomato naudotojas dėl kokios nors priežasties slepia savo veidą nuo vaizdo kameros (pvz., norėdamas pasinaudoti vogta kortele), gali būti įgyvendintas vienas iš nustatytų scenarijų: bankomatas išsijungs, ekrane iššoks įspėjantis pranešimas, apsaugos tarnybai bus išsiųstas grėsmės pranešimas ir kt. Be to, naudojant „Face Recognition“ funkciją, gali būti įdiegta dvipakopė kliento autentifikacija, tokiu būdu siekiant išvengti rizikų, susijusių su neteisėtu bankinių kortelių naudojimu („skimming“, „trapping“ ir kt.)

Kelių naudotojų aptikimas

Papildoma funkcija „Multiple Face Detection“ padeda nustatyti, kiek žmonių stovi priešais savitarnos įrenginį. Jei sistema aptinka daugiau nei vieną žmogų, bankomate paleidžiamas vienas iš scenarijų: ekrane pasirodo įspėjantis pranešimas arba išsiunčiama žinutė apsaugos tarnybai. Ši funkcija padeda sumažinti PIN kodo vagystės riziką.

Savitarnos įrenginių naudotojų autorizacija

Taikant „Face Recognition“, savitarnos įrenginyje galima įgyvendinti finansų įstaigos klientų autorizaciją net be mokėjimo priemonių (kortelių). Tai padeda ne tik sutrumpinti klientų aptarnavimo laiką, bet ir išlaisvinti nuo būtinybės nešiotis mokėjimo kortelę, atsiminti PIN kodą ir kt. Kai bankomatų klientai atpažįstami iš veido, galima išvengti sukčiavimo atvejų (pvz., naudojant svetimą kortelę).

Personalo ir inkasatorių autorizavimas

Veido atpažinimo technologija ir kiti biometrinės identifikacijos būdai gali būti naudojami ne tik atpažinti ir patvirtinti bankomatų klientų, bet ir techninės priežiūros paslaugų darbuotojų bei inkasatorių tapatybę. Naudojant biometrinę autorizaciją, kiekvienam darbuotojui prieš jo darbo pradžią gali būti nustatomos skirtingos prieigos prie programinės ir aparatinės įrangos teisės.

Greitas ginčytinų situacijų sprendimas

„ATMeye.iQ“ sistema informaciją apie bankomatų naudotojus saugo susiedama su jų atliktomis mokėjimo operacijomis, todėl prireikus duomenų bazėje galima greitai susirasti žmogaus, atlikusio bankomate tam tikrą veiksmą, atvaizdą. Ši funkcija padeda greičiau išspręsti su bankomatų naudotojais kylančius ginčus, nes greitai surandama informacija apie jo atliktus veiksmus.

Paskolų išdavimo automatizacija

Integravus sprendimą su biometrinių duomenų sistemomis, galima automatizuoti paskolų ir mikropaskolų išdavimą savitarnos įrenginiuose. Sistema suteikia galimybę suformuoti vieną bendrą skolininkų duomenų bazę (kartu su jų biometriniais duomenimis), kuria bankas gali pasinaudoti, kai reikia įvertinti paskolą imančių asmenų mokumą bei rizikas. Kai klientas perka iš BS/2 savitarnos įrenginių vaizdo stebėsenos ir ataskaitų apie incidentus paslaugą, kuriai įgyvendinti taikomas šis sprendimas.

Sprendimo naudojimo būdai

Įsigyjant sprendimą

Kai klientas nusiperka programinį sprendimą, vieną ar kelis jo modulius (priklausomai nuo kliento poreikių). Programinis sprendimas įdiegiamas į kliento infrastruktūrą.

Nuomojant sprendimą

Kai klientas naudojasi programiniu sprendimu ar jo dalimis nuomos teisėmis. Programinė įranga saugoma BS/2 infrastruktūroje.

Perkant sprendimo naudojimo paslaugas

Kai klientas perka iš BS/2 savitarnos įrenginių vaizdo stebėsenos ir informavimo apie incidentus paslaugas.

Visi programinės įrangos sprendimai

Mūsų projektai

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius, rekomenduosime tinkamiausius Jūsų įmonei produktus. Susisiekite su mumis!

Kirill Ovsiannikov

Gen. direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai