ATMeye.iQNG

„ATMeye.iQNG“ – kompleksinis sprendimas, skirtas savitarnos įrenginių apsaugai sustiprinti. Jis sudarytas iš vaizdo stebėjimo bei analizės sistemos ir jutiklių, reaguojančių į visus įtartinus veiksmus aplink įrenginį, taip pat apsaugos priemonių nuo pašalinių įrenginių prijungimo (angl. „skimming“) ir kitų saugumą užtikrinančių priemonių.

Naudojantis sistema, galima visą parą per nuotolį stebėti šalia savitarnos įrenginio vykstančius įvykius. Tai padeda sumažinti sukčiavimo ir vandalizmo atvejų skaičių, taip pat spręsti ginčytinas situacijas su bankomatų naudotojais.

Produkto specifikacija

АТМеуе.iQ privalumai

Užtikrina didesnį bankomatų saugumą

Saugo įrenginius nuo fizinių atakų, vandalizmo ir sukčiavimo

Nuolat operatyviai stebimas savitarnos įrenginių darbas

Optimizuojamas apsaugos tarnybos darbas

Optimizuojamas savitarnos įrenginių priežiūros darbas

Greitai sprendžiami su bankomatų naudotojais kylantys nesusipratimai

Funkcijos

Bankomatų darbo monitoringas

Sistema filmuoja kiekvieną bankomato naudotoją ir įrašo kiekvieną jo atliekamą operaciją. Tai padeda sudaryti detalią kiekvienos finansinės operacijos veiksmų ataskaitą.

Foto- ir videoįrašų sąsaja su mokėjimo operacijomis

Visos bankomato vaizdo kamerų padarytos nuotraukos ir vaizdo įrašai susiejami su naudotojų atliekamomis mokėjimo operacijomis, todėl įvylus incidentui, naudojantis paieškos sistema, patogu susirasti atitinkamą įrašą.

Nuotolinis vaizdo kamerų valdymas ir jų būklės patikrinimas

Sugedus bankomato vaizdo kamerai, ją tyčia sugadinus ar uždengus, sistema siunčia įspėjimą apsaugos tarnybos darbuotojui. Be to, kiekviename bankomate vaizdo kamerų įrašymo režimą galima keisti per nuotolį.

Aktyvus informavimas apie fizinį bankomato sugadinimą

Su sistema dirbantis operatorius realiuoju laiku gauna informaciją apie įrenginių darbinę būklę ir gali greitai reaguoti kilus techninėms problemoms. Savitarnos įrenginyje, kuriame veikia „ATMeye.iQ“, gali būti įdiegti jutikliai, fiksuojantys į bankomatą nukreiptus fizinius veiksmus: smūgį, pakėlimą, dujas, temperatūros pokyčius ir kt. Apie jutiklių aptiktus pokyčius akimirksniu informuojamas atsakingas banko darbuotojas, kad galėtų atitinkamai reaguoti ir užkirsti kelią grėsmei.

Reagavimas į pašalinius piktybinius įrenginius

Integravus sistemą su sprendimais, saugančiais nuo piktybiškų priemonių, vagiančių kortelių duomenis, (angl. „antiskimming“), galima operatyviai gauti informaciją apie bandymus prie bankomato prijungti pašalinį prietaisą ir automatiškai išjungti bankomatą.

Nuotolinė prieiga prie bankomato failų

Naudojantis sistema, saugiu ryšio kanalu galima nuotoliniu būdu perduoti nuotraukas, vaizdo įrašus, elektronines ataskaitas, programinės įrangos atnaujinimo failus ir kitą medžiagą.

Centralizuotas bankomato valdymas

Naudojantis sistema, galima keisti savitarnos įrenginių darbo būklę, pvz., pakeisti jų režimą į techninės priežiūros, kol laukia specialisto, išjungti, perleisti.

Vaizdų atpažinimo ir biometrijos sistemų naudojimas

Bankomatuose įtaisytos portretinės vaizdo kameros gali būti naudojamos banko klientams identifikuoti, taip pat nustatyti asmenims, įtrauktiems į juodą sąrašą. Veido atpažinimo funkcija taip pat gali būti naudojama atpažinti ir patvirtinti techninės priežiūros specialistams ir inkasacijos darbuotojams.

Sprendimo naudojimo būdai

Įsigyjant sprendimą

Kai klientas nusiperka programinį sprendimą, vieną ar kelis jo modulius (priklausomai nuo kliento poreikių). Programinis sprendimas įdiegiamas į kliento infrastruktūrą.

Nuomojant sprendimą

Kai klientas naudojasi programiniu sprendimu ar jo dalimis nuomos teisėmis. Programinė įranga saugoma BS/2 infrastruktūroje.

Perkant užsakomąsias priežiūros paslaugas

Kai klientas perka iš BS/2 savo savitarnos įrenginių tinklo vaizdo stebėsenos ir ataskaitų apie įvykusius incidentus paslaugas

Visi programinės įrangos sprendimai

Mūsų projektai

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius, rekomenduosime tinkamiausius Jūsų įmonei produktus. Susisiekite su mumis!

Kirill Ovsiannikov

Gen. direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai