VCP-Pro (ProFlex4)

Programinį sprendimą „VCP-Pro“ („ProFlex4“) sukūrė pasaulinė bankinių technologijų gamintoja „Diebold Nixdorf“. Tai sistema, prie kurios galima prijungti įvairius savitarnos įrenginius (bankomatus, mokėjimo kioskus ir kt.), siekiant išplėsti juose teikiamas paslaugas.

VCP (angl. Vynamic Connection Points) – programinių sprendimų kompleksas, sukurtas atnaujinus „ProCash“ ir „ProFlex4“ produktų funkcionalumą. Pakeitus produktų prekės ženklus, jie pervadinti atitinkamai į „VCP Lite“ ir „VCP-Pro“.

„VCP-Pro“ suteikia galimybę:

  • Teikti savitarnos įrenginiuose naujas paslaugas ir siūlyti naujus produktus;
  • Sukurti dinaminę vartotojo sąsają;
  • Kurti ir įgyvendinti savitarnos įrenginiuose naujus darbo scenarijus.

Sprendimo privalumai

Optimizuoja technikos personalo darbą

Užtikrina daugiakanalį klientų aptarnavimą

Didina klientų lojalumą

Nepriklauso nuo techninės įrangos parametrų

Optimizuoja darbo išteklius

Augina klientų lojalumą ir padeda pritraukti naujų

Atperka investicijas į bankomatų tinklą

Funkcijos

Naujų paslaugų diegimas savitarnos įrenginiuose

Naudojant programinį sprendimą „VCP-Pro“ („ProFlex4“), galima kurti, konfigūruoti, išbandyti, operatyviai koreguoti ir įdiegti įvairius scenarijus, kurie įgyvendina savitarnos įrenginiuose naujas funkcijas.

Nauji įrenginių veiklos scenarijai nesusiję su duomenų apdorojimo centro funkcijomis ir gali priklausyti nuo įvairių veiksnių: vartotojo elgesio, autorizacijos tipo, kortelės tipo ir kt.

„ProFlex4“ programinėje įrangoje naudojama XFS adaptacijos technologija ir standartiniai protokolai suteikia galimybę teikti tas pačias funkcijas bet kokio gamintojo įrenginiuose.

Scenarijų individualizavimas

Sprendimas suteikia galimybę siūlyti klientui aktualiausias paslaugas savitarnos įrenginių ekranuose. Tai ženkliai pagerina bankinių savitarnos įrenginių naudojimo kokybę, augina klientų lojalumą ir padeda pritraukti naujų.

Vartotojo sąsajos individualizavimas

Naudodamasi „VCP-Pro“ sistema, bankinių įrenginių tinklo techninės priežiūros komanda gali kurti, išbandyti ir įdiegti įrenginiuose naują vartotojo sąsają, per kurią galima teikti klientams naujas paslaugas, reklamuoti produktus, formuoti specialius pasiūlymus ir pan. Joje gali būti naudojamos ir multimedijos priemonės.

Naujų vartotojo sąsajų dizainas nebūtinai turi atitikti dizaino, kuris nustatytas duomenų perdavimo centre logiką.

Be to, taikant šį sprendimą, savitarnos įrenginiai gali būti pritaikyti specialiųjų poreikių žmonėms.

Plačios integracijos galimybės

Programinis sprendimas „VCP-Pro“ suteikia plačias integracijos su trečiųjų šalių paslaugomis ir sistemomis galimybes, todėl savitarnos įrenginiuose galima teikti ir finansų įstaigos, ir trečiųjų šalių organizacijų paslaugas.

Sprendimo naudojimo būdai

Įsigyjant sprendimą

Kai klientas įsigyja programinės įrangos sprendimą ir įsidiegia jį į savo infrastruktūrą.

Nuomojant sprendimą

Kai klientas programinės įrangos sprendimą naudoja nuomos pagrindais, o pati programinė įranga saugoma BS/2 infrastruktūroje.

Perkant užsakomąsias diegimo paslaugas

Naudodama „ProFlex4“, BS/2 įdiegia savitarnos įrenginiuose naujas paslaugas.

Minimalūs reikalavimai

Visi programinės įrangos sprendimai

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius, rekomenduosime tinkamiausius Jūsų įmonei produktus. Susisiekite su mumis!

Kirill Ovsiannikov

Gen. direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai