Cash Management.iQ

„Cash Management.iQ“ – programinė įranga, skirta optimaliai paskirstyti grynuosius pinigus ir vertybes jų priėmimo, saugojimo ir išdavimo vietose, kartu sumažinant grynųjų prastovos bei inkasacijos išlaidas.

Sistema padeda realiuoju laiku gauti informaciją apie grynųjų pinigų skaičių banko skyriuose, saugyklose, bankomatuose ir kituose savitarnos įrenginiuose, taip pat prekybos ir paslaugų teikimo vietose.

Išanalizavusi grynųjų pinigų poreikį skirtingose jų išdavimo-įnešimo vietose, sistema po kurio laiko pasiūlo optimalų inkasacijų skaičių ir grafiką.

Šis sprendimas padeda automatizuoti inkasacijos tarnybos užduočių valdymo procesą, taip pat su juo susijusią dokumentaciją ir materialinius išteklius.

Programinė įranga „Cash Management.iQ“ sudaryta iš 5 atskirų modulių, kurių kiekvienas atsakingas už atitinkamą operacinių procesų. Moduliai gali veikti ir atskirai, ir kaip bendro sprendimo dalys.

Produkto specifikacija

Sprendimo privalumai

Padeda sumažinti grynųjų, reikalingų papildyti savitarnos įrenginius, skaičių

Sumažina grynųjų pinigų pritraukimo išlaidas

Sumažėja reikiamų inkasacijų skaičius

Padidėja inkasacijų kontrolė ir saugumas

Visa infrastruktūra aprūpinama reikiamų valiutų ir nominalų banknotų skaičiumi

Sumažinamas savitarnos įrenginių prastovos laikas, patiriamas dėl grynųjų pinigų trūkumo

Automatizuojami grynųjų pinigų papildymo užsakymų operaciniai procesai ir dokumentacija

Funkcijos

Grynųjų pinigų stebėsena jų išdavimo-įnešimo vietose

Pagrindinis modulis CashPoint Monitoring.iQ stebi grynųjų pinigų skaičių prie sistemos prijungtuose objektuose ir pagal pinigų paklausos duomenis skaičiuoja, kiek pinigų reikia kiekvienam objektui ir visam savitarnos įrenginių tinklui. Duomenys pateikiami pagal visus valiutų ir nominalų tipus. Be to, sistema koreguoja prognozę, atsižvelgdama į ypatingus laikotarpius: darbo užmokesčio mokėjimo ir pajamų surinkimo dienas, šventes ir kitus renginius. Modulis naudoja specialią inkasacijų modeliavimo priemonę, kuri padeda suformuoti ir modeliuoti inkasacijos užsakymus. Objektai gali būti grupuojami pagal skirtingus parametrus, o sistemos operatoriaus sąsaja gali būti pritaikyta prie specifinių kiekvienos organizacijos poreikių.

Kompleksinė ataskaita ir efektyvumo analizė

Programinis modulis CashPoint Analytics.iQ formuoja kompleksines sistemos darbo, pagrindinių veiklos rodiklių efektyvumo ir kitų grynųjų pinigų valdymo aspektų ataskaitas. Galima formuoti ataskaitas, kuriose atsispindėtų kiekvienos grynųjų įnešimo-išdavimo vietos, jų grupių ar viso savitarnos įrenginių tinklo lėšų įdėjimas, ištuštinimas ir likučiai pagal valiutas ir nominalus. Taip pat generuojamos ataskaitos apie inkasacijų užsakymus ir jų įvykdymą, apskaitos lėšų prieinamumą ir grynųjų pinigų judėjimą, sudaromos išsamios ataskaitos apie bendrą grynųjų pinigų judėjimo valdymo efektyvumą.

Automatinis inkasacijos užsakymo formavimas

Programinis modulis Cash Order.iQ turi visas reikiamas priemones inkasacijų užsakymams ruošti, taip pat užtikrina, kad užsakymai bus automatiškai perduoti bankų saugyklų ir inkasacijos tarnybų darbuotojams. Tai padeda automatizuoti operacinius procesus ir dokumentaciją, inicijuojant užsakymą dėl lėšų papildymo ir perteklinių lėšų išvežimo.

Grynųjų prieinamumo ir judėjimo apskaita

Programinis modulis Vault.iQ suteikia galimybę kompleksiškai apskaityti pajamų ir sąnaudų operacijas, sujungiant pinigų srautus, ateinančius iš banko ir atgal. Modulis automatiškai surenka ir pateikia informaciją, reikalingą apskaitos įrašams sudaryti, sutikrina grynųjų pinigų apyvartą objektuose, suskaičiuoja kasos operacijas darbo dienos pabaigoje, taip pat fiksuoja perskaičiavimo kasoje nustatytą lėšų perteklių ar trūkumą. Be to, galima atskirai susiskaičiuoti susidėvėjusius, pažeistus ir padirbtus banknotus, taip pat savitarnos įrenginiuose rastus banknotus, neįtrauktus į kasetes ar pinigų maišelius.

Inkasacijos užsakymų valdymas

Programinis modulis CIT.iQ turi visas priemones, reikiamas inkasacijos tarnybos darbui valdyti: padeda suformuoti inkasatorių brigadų sudėtį, paskirstyti jiems darbo užduotis, nustatyti maršrutus ir skaičiuoti visas išlaidas, susijusias su planuojamais ir avariniais iškvietimais (darbuotojų darbo sąnaudos, degalų ir tepalų, transporto priemonių nusidėvėjimo išlaidos ir kt.). Įgyvendinant užsakymus, sprendimas padeda formuoti kasečių, maišelių, konteinerių ir vertybių rinkinius transportavimui. Sistemos modulis stebi plombų skaičių, sugeneruoja visus reikiamus dokumentus ir išsiunčia pranešimus apie grynųjų pinigų inkasavimo (išėmimo) faktą.

Plačios integracijos galimybės

Programinis sprendimas Cash Management.iQ gali būti integruotas su banko ABS sistema, įvairiomis vidinėmis sistemomis ir specializuota skaičiavimo įranga. Naudojant šį sprendimą kartu su kitais .iQ šeimos produktais, galima vesti mokėjimo operacijų apskaitą, savitarnos įrenginiuose atlikti valiutos keitimo ir įskaitymo į sąskaitą operacijas. Sprendimas taip pat suteikia galimybę vesti ataskaitą duomenų, gautų iš automatinės pinigų skaičiavimo įrangos ir naudojant specialius brūkšninių kodų skaitytuvus. Integravus sistemą su specialia skaičiavimo įranga, galima automatizuoti pinigų kasečių ir krepšių plombų numerių įvedimą.

Sprendimo naudojimo būdai

Įsigyjant sprendimą

Kai klientas nusiperka programinį sprendimą, vieną ar kelis jo modulius (priklausomai nuo kliento poreikių). Programinis sprendimas įdiegiamas į kliento infrastruktūrą.

Nuomojant sprendimą

Kai klientas naudojasi programiniu sprendimu ar jo dalimis nuomos teisėmis. Programinė įranga saugoma BS/2 infrastruktūroje.

Perkant programinės įrangos naudojimo paslaugas

Klientas perduoda BS/2 įmonei grynųjų pinigų savitarnos įrenginių tinkle valdymą ir kitus procesus, kurie gali būti įgyvendinami taikant programinį sprendimą „Cash Management.iQ“.

Minimalūs reikalavimai

Visi programinės įrangos sprendimai

Mūsų projektai

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius, rekomenduosime tinkamiausius Jūsų įmonei produktus. Susisiekite su mumis!

Kirill Ovsiannikov

Gen. direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai