Cash Management.iQ

Cash Management.iQ, maliyyələşdirmə, inkassasiya və kassa əməliyyatları ilə bağlı xərclərin azaltmaq üçün nəzərdə tutulmuş, nağd pulun və digər qiymətli əşyaların, saxlama və verilmə nöqtələrində optimal paylanmasını həll edən bir proqram platformasıdır.

Sistem, bank filiallarında, kassalarda, bankomatlarda və digər özünəxidmət cihazlarında, habelə satış məntəqəkərində vəsaitin miqdarı barədə real vaxtda məlumat əldə etməyə imkan verir. Müəssisədəki müəyyən bir müddətdə nağd pula olan tələbə dair məlumatları təhlil edərək, sistem ona qoşulmuş cihazlar üçün optimal inkassasiya cədvəli yaradır.

Çözüm, inkassasiya xidmətinin tapşırıqlarını, həmçinin bu fəaliyyətlə əlaqəli maddi ehtiyatları və iş axınının idarə olunması prosesini avtomatlaşdırmağa imkan verir.

Üstünlüklər

Obyektlərin ehtiyat nüsxəsi üçün lazım olan nağd pulun azaldılması

Özünəxidmət cihazları üçün nağd pul toplama xərclərinin azaldılması

Toplama xidmətləri işçilərinin ziyarət sayının azaldılması

Artan təhlükəsizlik və toplama nəzarəti

Bütün infrastrukturun tələb olunan valyutalar və nominallarla təmin edilməsi

Nağd pul çatışmazlığı səbəbindən özünə xidmət aparatlarının dayanma vaxtı azaldı

Əməliyyat və sənədlərin dövriyyə proseslərinin, obyektlərin doldurulması üçün sifarişlərin avtomatlaşdırılması

Funksional imkanlar

Nöqtlərdəki pul miqdarın monitorinqi

Cash Management.iQ proqram çözümü sistemə qoşulmuş nöqtələrdəki pul qalıqları haqqında real vaxt məlumatlarını təqdim edir və bu imkanların optimal işləməsi üçün lazım olan pul miqdarı hesablayır. Məlumat bütün növ valyutalar və nominallarda verilir. Həm də çözüm çərçivəsində obyektləri müxtəlif parametrlərə görə qruplaşdırmaq və sistem operatorunun interfeysini təşkilatın xüsusi tələblərinə uyğunlaşdırmaq mümkündür.

Nağd tələbin proqnozlaşdırılması

Müəyyən bir müddət ərzində nağd pula olan tələbə dair məlumatlara əsaslanaraq çözüm, hər bir nöqtəyə və bütün şəbəkə üçün tələb olunan optimal nağd pulu hesablayır. Eyni zamanda, sistem xüsusi dövrləri nəzərə alaraq proqnozu tənzimləyir: maaşların verilməsi günləri, gəlirlərin toplanması, bayramlar və digər tədbirlər.

Nöqtələrin inkassasiya simulyasiyası

Platformada obyektlərin inkassasiyası üçün sifarişlər formalaşdırmağa, sistem məlumatların və faktiki məlumatların fərqini yoxlayaraq işçilərin effektivliyi yoxlamağa imkan verən inkassasiya modelləşdirməsi üçün xüsusi bir vasitə istifadə olunur. Bundan əlavə, sistem hər bir obyekt üçün təxmin edilən inkassasiya xərclərini hesablayır.

İnkassasiya sifarişlərin idarəetməsi

Çözüm inkassator komandasının tərkibini formalaşdırmağa, tapşırıqları paylamağa və onlar üçün marşrut yaratmağa imkan verir. Nağd pul yığımı üçün sifarişlər çözüm çərçivəsində nağd pul və digər qiymətli əşyaların daşınması üçün zəruri olan kaset, çanta, konteyner və avadanlıq dəstləri yaratmağa imkan verir. Çözümün ayrı bir modulu çərçivəsində möhürlərə nəzarət edir, müşayiətedici sənədlər hazırlanır və inkassasiya barədə bildirişlər göndərilir. Öz-özünə toplama vəziyyətində, çözüm müştərinin hesabına ilkin nağd pul köçürməsinin uçot imkan verir.

Pul vəsaitlərin mövcudluğu və hərəkətinin mühasibat uçotu

Çözüm avtomatik olaraq mühasibat qeydlərini tərtib edir, nöqtələrdəki pul dövriyyələrini uzlaşdırır və axşam kassasını qeyd edir, həmçinin yenidən hesablama kassasında müəyyənləşdirilmiş vəsaitlərin azlığını və çatışmazlığını qeyd edir. Çözüm ayrıca köhnəlmiş, zədələnmiş, saxta və xaricində tapılmış kaset və ya banknot çantalarının ayrıca qeydlərini aparır.

Hərtərəfli hesabat və performans təhlili

Çözüm, müxtəlif valyutalar və nominallar üçün hər bir nöqtə, obyekt qrupu və ya bütün şəbəkə üçün doldurma, boşaltma, çatdırılma və cari pul balanslarının qeydlərini aparmağa imkan verir. Çözüm eyni zamanda sifarişlər və inkassasiyasının icrası, vəsaitlərin mövcudluğu və hərəkəti haqqında mühasibat hesabatlarını hazırlayır və nağd pul idarəetməsinin ümumi effektivlik barədə hesabatlar təqdim edir.

Geniş inteqrasiya imkanları

Cash Management.iQ proqram çözümü ABS və digər xarici sistemlərlə inteqrasiya edilə bilər. .iQ ailəsindəki digər məhsullarla inteqrasiya edildikdə, ödəmə əməliyyatlarını, valyuta mübadiləsi əməliyyatlarını və özünəxidmət cihazlarında həyata keçirilən ticarət müştərilərinə vəsaitlərin köçürülmə əməliyyatlarını izləməyə imkan verir. Çözüm eyni zamanda avtomatlaşdırılmış nağd hesablama avadanlığı və xüsusi barkod skanerlərindən alınan məlumatların qeydlərini aparmağa imkanı verir.

Çözümlərin təqdim etmə formatları

Fərdi sistem

Müştəri proqram təminatının paketini, bir və ya çox müstəqil modullarını öz mülkiyyəti olaraq satın alır.

Çözümün kirayəsi

Müştəri lazımi proqram komponentlərini icarə hüququ əsasında istifadə edir.

Nağd dövriyyənin monitorinq xidməti

Müştəri özünəxidmət şəbəkəsində nağd pul idarəçilik hüququnu BS/2-yə həvalə edir.

Bütün proqram həlləri

Bizim komandamız sizin şirkətinizə hansı məhsulların uyğun olması barədə tövsiyyələr almağa kömək edəcəkdir. Bizə “Əlaqə” düyməsi vasitəsilə məktub göndərin.

Kirill Ovsyannikov

Strateji istiqamət üzrə direktor müavini