Materiallar

Biznes tələblərinə yönəldilmiş texnoloji görüş sahəsi və realizə olunan layihələrin uğurlu təcrübəsi nağd pul dövriyyəsinin optimallaşdırılması üzrə məsələlərin həllinə BS/2 yanaşmasının əsasıdır. Ümid edirik ki, hazırlanmış materiallar sizi təşkilatda yeni layihələrin həyata keçirilməsinə şövqləndirəcəkdir.

1 2