Pərakəndə ticarət üçün avadanlıqlar və həllər

BS/2 şirkəti aparıcı dünya istehsalçılarının: Diebold Nixdorf, Datalogic, Bizerba, Zebra, CCL Tech, Modern Expo. Pərakəndə satış üçün həllər və avadanlıqlar üçün lazımi inteqrasiyaları təmin edir, quraşdırır, həyata keçirir və texniki dəstək göstərir.

Riteyllər üçün bizim məhsul profelimizə kassa avadanlıqları (o cümlədən özünəxidmət sistemləri), tərəzi və texnoloji avadanlıqlar, məlumatların toplanması və emalının avtomatlaşdırılması üçün avadanlıqlar, pərakəndə ticarətdə iş yerlərinin erqonometrikası üçün həllər, həmçinin personal və alıcılar arasında qarşılıqlı əlaqənin daha effektiv olmasına, ticarət nöqtəsinin ümumi sahiblik qiymətinin azalmasına imkan yaradan proqram təminatları daxildir.

Pərakəndə ticarət üçün xidmətlər

Texniki dəstək

Müxtəlif istehsalçıların ticarət avadanlıqlarına texniki xidmət üzrə xidmətlərin geniş spektri və onların proqram təminatının dəstəklənməsi

İT-infrastrukturuna xidmət

İT-infrastrukturunun işinin genişləndirilməsi, dəstəklənməsi və monitorinqi, həmçinin bütün informasiya sisteminin və ya onun proseslərinin hissəsinin idarə edilməsi.

Proqram təminatı xidmət kimi

Proqram təminatının xidmət kimi təqdim edilməsi. Avadanlığın və proqram təminatının quraşdırılması, yenilənməsi və iş qabiliyyətinin dəstəklənməsi.

Ekvayrinq şəbəkələrinin autsorsinqi

Ekvayrinq şəbəkələrinin işinin, xidmətinin və inkişafının təmin edilməsi. POS-terminalların quraşdırılması və texniki xidməti, nasaz POS-terminalların təmiri və dəyişdirilməsi.

Proqram təminatının işlənib hazırlanması

Pərakəndə ticarət və digər biznes növləri sahəsi üçün ixtisasdlaşdırılmış proqram təminatının işlənib hazırlanması. Zəruri inteqrasiyaların və tətbiqlərin aparılması

Konsaltinq

Şirkətlərə İT investisiyalarından gəlirləri artırmağa və riskləri daha effektiv idarə etməyə kömək edən idmətlər kompleksidir. Layihənin planlaşdırılması və pilotlanması mərhələsində, həmçinin həllərin istismarı zamanı zəruri dəstəyin təmin edilməsi

Təlim

Avadanlığın və proqram həllərinin effektiv istifadəsi üzrə ticarət-servis müəssisələrinin əməkdaşları üçün təlimin təşkil edilməsi, Profil mütəxəssislərinin sertifikatlaşdırılması

Bizim layihələrimiz

Xəbərlər

Abunə ol