Digər avadanlıqlar

BS/2 Şirkəti maliyyə və ticarət-servis təşkilatları üçün təşkilatın daxilində nağd pul dövriyyəsi proseslərini optimallaşdırmağa və pul vəsaitlərinin saxlanması və inkassasiyası zamanı təhlükəsizliyin yüksək səviyyəsini təmin etməyə imkan yaradan müxtəlif proqram-aparat həllərini çatdırır.

Həllər konkret təşkilatın ehtiyaclarına uyğunlaşdırıla bilər və bu və ya digər şirkətin aktual məsələlərinin həlli üçün biznesin müxtəlif sahələrində istifadə oluna bilər.

Bizim layihələrimiz

Xəbərlər

Abunə ol