სხვა მოწყობილობები

კომპანია BS/2 გთავაზობთ სხვადასხვა კომპლექსურ პროგრამულ-აპარატულ გადაწყვეტილებებს ფინანსური და სავაჭრო- მომსახურების ორგანიზაციებისთვის, რომელიც ნაღდი ფულის მიმოქცევის ოპტიმიზაციის შესაძლებლობას იძლევა თავად ორგანიზაციის შიგნით და უზრუნველყოფს უსაფრთხოების მაღალ დონეს ფულადი სახსრების შენახვისა და ინკასაციის დროს.

გადაწყვეტილებების ადაპტირება შესაძლებელია კონკრეტული ორგანიზაციის საჭიროებებთან და გამოიყენება ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში ამა თუ იმ კომპანიის აქტუალური ამოცანების გადასაწყვეტად.

ჩვენი პროექტები