ბანკომატები

ბანკომატები წარმოადგენს საბანკო თვითმომსახურების არხის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს. თანამედროვე ბანკომატი არის მრავალფუნქციური საბანკო თვითმომსახურების მოწყობილობა, რომელიც წარმოადგენს საბანკო მომსახურების კომფორტულ და ეფექტურ არხს.

კომპანია BS/2 – არის თვითმომსახურების საბანკო მომსახურების და მათთვის პროგრამული გადაწყვეტილებების Diebold Nixdorf აღმოსავლეთ ევროპაში, ცენტრალურ აზიაში და კავკასიის რეგიონში ერთ-ერთი წამყვანი მსოფლიო მწარმოებლის ოფიციალური წარმომადგენელი.

ბანკომატები Diebold Nixdorf – არის თვითმომსახურების საიმედო და მოხერხებული მოწყობილობები, რომლებშიც ერთმანეთს ერწყმის გამოყენების სიმარტივე და ნაღდი ფულის დამუშავების უახლესი ტექნოლოგიები.

CS Series ბანკომატების ხაზი

CS Series-ის საიმედო და დროში გამოცდილი თანამედროვე აპარატები საფინანსო ორგანიზაციასა და მის კლიენტებს შორის ურთიერთობის მოსახერხებელ და უსაფრთხო არხს უზრუნველყოფენ.

DN Series ბანკომატების ხაზი

DN Series ხაზის თვითმომსახურების თანამედროვე, მოსახერხებელი და საიმედო მოწყობილობები ბანკებს თვითმომსახურების არხის განვითარების ახალ შესაძლებლობებს სთავაზობს.

Diebold Nixdorf DN 150D

Diebold Nixdorf DN 230A

Diebold Nixdorf DN 100D

Diebold Nixdorf DN 200H

Diebold Nixdorf DN 250H

Diebold Nixdorf DN 400H

Diebold Nixdorf DN 450H

Diebold Nixdorf DN 470C

Diebold Nixdorf DN 490C

Diebold Nixdorf CS 4060

ჩვენი პროექტები