ნაღდი ფულის დაანგარიშებისა და დამუშავების მოწყობილობები

ნებისმიერი საწარმოს ფუნქციონირება უკავშირდება ნაღდი ფულის მოძრაობას, სწრაფ  გადათვლასა და ბანკნოტების მოწესრიგებულ შენახვას. ამ პროცედურის გასამარტივებლად თანამედროვე საბანკო და საბანკო და  საფინანსო დაწესებულებები, და ასევე ორგანიზაციები, რომლებიც ყოველდღიურად არებულობენ და გასცემენ ნაღდი ფულის დიდ თანხებს, იყენებენ საანგარიშო-მასორტირებელ მანქანებს.

კომპანია BS/2 აწოდებს და აყენებს ნაღდი ფულის საანგარიშო და დასამუშავებელ მოწყობილობებს მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლებისგან. ეფექტურ და მოხერხებულ თანამედროვე მოწყობილობებს შეუძლიათ არამარტო ბანკნოტების გადათვლა, არამედ მათი სორტირებაც ნომინალისა და სხვა თვისებების მიხედვით.

ჩვენი პორტფოლიო შეიცავს საანგარიშო- მასორტირებელ მანქანებს, ნაღდი ფულის დამუშავების სისტემებს, მონეტების მთვლელ-მასორტირებლებსა და ნაღდი ფულის ვაკუუმური შეფუთვის აპარატებს. ასეთი მოწყობილობებს გამოიყენება საბანკო განყოფილებებში, სავაჭრო ცენტრებში და სხვა ორგანიზაციებში, სადაც შეინიშნება ნაღდი ფულის მნიშვნელოვანი ნაკადები.

პროდუქციის მთავარი უპირატესობები

საოპერაციო და ადმინისტრაციული ხარჯების მინიმიზირება, რომლებიც უკავშირდება თვითმომსახურების არხს და მოწყობილობის მუშაობის უზრუნველყოფას

ინფრასტრუქტურის ფლობის საერთო ღირებულების შემცირება

თვითმომსახურების არხის საკვანძო საოპერაციო მაჩვენებლების ზრდა

ხარჯებისა და ინვესტიციების გამჭვირვალობა და პროგნოზირებადობა გრძელვადიან პერსპექტივაში

ჩვენი პროექტები