Vynamic™ View

Vynamic™ View программалык платформасы өзүн-өзү тейлөөчү жабдыктар паркын башкарууга комплекстүү мамилени камсыздайт, терминалдардын жана айрым түйүндөрдүн техникалык абалын борборлоштурулган көзөмөлдөөгө, программалык камсыздоону аралыктан орнотууга жана тууралоого, ошондой эле жабдыктарда болуп жаткан окуялар тууралуу ар тараптуу маалыматты алууга мүмкүнчүлүк берет: транзакциялар, бузулуулар, ар кандай окуялар.

Vynamic™ View бирдиктүү интерфейстин алкагында дүйнөнүн эң ири өндүрүүчүлөрүнүн жабдыктарынын ар кандай түрлөрү менен иштөөгө мүмкүнчүлүк берет.

Платформа бир нече модулдардан турат, алардын ар бири атайын операциялык тапшырмаларды аткарууга арналган.

Чечимдин артыкчылыктары

Банкоматтардын техникалык жеткиликтүүлүк көрсөткүчтөрүн жогорулатуу

Банкоматтарды техникалык тейлөөгө кеткен чыгымдарды азайтуу

Жаңыртууларды автоматизациялоо жана программалык камсыздоонун версияларын көзөмөлдөө

Тетиктерди жана запастык бөлүктөрдү эсепке алууну башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу

Банкоматтардын коопсуздугун камсыздоо сценарийлерин автоматизациялоо

Банкоматтар паркын иштетүү боюнча аналитикалык маалыматтарды визуализациялоо

Функционалдык мүмкүнчүлүктөр

Комплекстүү техникалык мониторинг

Система өзүн-өзү тейлөө терминалдарынын иши жана техникалык абалы жөнүндө маалыматтарды чогултууга жана иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет.

Техникалык тейлөөнү автоматизациялоо

Vynamic™ View чечими техникалык маселелердин олуттуу бөлүгүн аралыктан чечүүгө жана тейлөө иштерин андан ары дайындоо үчүн окуя жөнүндө толук маалымат алууга мүмкүнчүлүк берет..

Банкоматты аралыктан башкаруу

Программалык платформа жабдыктардын топторун же өзүнчө терминалдарды аралыктан башкарууга мүмкүнчүлүк берет (мисалы: банкоматты өчүрүп-күйгүзүү же тейлөө абалына которуу ж.б.).

Программалык камсыздоону борборлоштурулган жаңыртуу

Чечим системага кошулган бардык өзүн-өзү тейлөө жабдыктарында программалык камсыздоону борборлоштуруп орнотууга жана жаңыртууга мүмкүнчүлүк берет.

Файлдарды өткөрүп берүүнү башкаруу

Системадагы маалыматтарды борборлоштурулган өткөрүп берүү электрондук журналдарды жабдыктардан жүктөөгө, ошондой эле ар кандай файлдарды жүктөөгө мүмкүнчүлүк берет: колдонуучу интерфейстери үчүн графика, жарнама экрандары, видеолор ж. б.

Банкоматтарды иштетүү боюнча аналитика

Чечим окуянын тарыхый маалыматтарын чогултуу жана кайра иштетүү үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт, аны жабдуулардын бузулушун кабарлоо жана болжолдоо үчүн колдонууга мүмкүнчүлүк берет.

Чечимди сунуштоо форматтары

Өздүк система

Кардар программалык камсыздоону, анын бир же бир нече өзүнчө модулдарын сатып алат жана өзүнүн системасына жайгаштырат.

Чечимдин ижарасы

Кардар керектүү программалык компоненттерди ижара укугунда колдонот, мында ПК өзү BS/2 инфраструктурасында жайгашкан.

Программалык камсыздоо кызмат катары

Кардар өзүн-өзү тейлөөчү жабдыктар паркын башкарууну BS/2 компаниясына аутсорсингге тапшырат.

Бардык программалык чечимдер

Сиздин компания үчүн ылайыктуу өнүмдөрдү сунуштайбыз. «Биз менен байланышыңыз» баскычы аркылуу бизге билдирүү жибериңиз.

Кирилл Овсянников

Стратегиялык багыт боюнча директордун орун басары