Банкоматтар паркын башкаруу

Терминалдык тармактын эң маанилүү милдеттеринин бири – өзүнүн жабдыктар паркынын тынымсыз иштөөсүн камсыз кылуу жана терминалдардын: банкоматтардын, төлөм күркөлөрүнүн, автоматизацияланган депозиттик машиналардын ж.б. жеткиликтүүлүгүнүн оптималдуу көрсөткүчтөрүнө жетүү. European Financial Management Association (EFMA) ылайык, банктык кызматтардын 39,5% колдонуучусу банкоматтык кыртыш жана жабдыктардын жалпы жеткиликтүүлүгү банкты тандоодо негизги фактор болуп саналат деп  ойлойт. Ошентип, техникалык көйгөйлөрдөн же башка себептерден улам терминалдын токтоп калуусунун ар бир мүнөтү каржы уюму үчүн нааразы болгон кардарларды гана эмес, каржылык жоготууларды да алып келет. Терминалдардын жеткиликтүүлүгү боюнча максаттуу көрсөткүчтөргө жетүү үчүн уюмдар иш процесстерин оптималдаштыруу жана тармакты тейлөөгө чыгымдарды азайтуу жолун тандашат. Бирок процесстерди жана чыгымдарды оптималдаштыруу жабдыктар паркынын туруктуу жана үзгүлтүксүз иштешин уюштургандан кийин гана маанилүү боло алат.

Diebold Nixdorf берген маалыматтарга ылайык, 10 техникалык көйгөйдүн 9у банкоматтын механикалык бузулушуна байланыштуу эмес жана сервистик инженерди чакыруусуз чечилиши мүмкүн. Ошол эле учурда, банкоматтар паркынын администраторунун 75% чейинки милдети автоматтык режимде аткарылышы мүмкүн. Ошентип, терминалдык тармактын ээси чечиши керек болгон негизги көйгөйлөр – иштин проактивдүү мониторингин жана мүмкүн болгон кырдаалдарда өзүн-өзү тейлөө жабдыктарын аралыктан тейлөөнү камсыздоо. Бул көйгөйлөрдү банкоматтар паркын башкаруу үчүн атайын ПК аркылуу чечүүгө болот.

Оптималдаштыруу багыттары

Терминалдык жабдыктар паркынын иштешин камсыз кылуу үчүн капиталдык чыгымдар

Терминалдык жабдыктар паркынын ишин жүргүзүү үчүн операциялык чыгымдар

Жабдыктар паркын өнүктүрүү (ПК жана функционалдуулук)

Өзүн-өзү тейлөө жабдыктарынын техникалык жеткиликтүүлүгү

Тейлөөнүн туруктуулугу

Терминалдык жабдыктар паркынын жеткиликтүүлүк көрсөткүчтөрү

Кардарлардын күтүүлөрүнө жана адаттарына тейлөөнүн дал келиши

Кырдаалдарды башкаруу процессин автоматизациялоо

Өзүн-өзү тейлөө жабдыктарынын ишине мониторинг

Өзүн-өзү тейлөө жабдыктарынын токтоп калган ар бир мүнөтү банк үчүн каржылык жана абройлук жоготуулар дегенди билдирет. Реалдуу убакыт режиминде терминалдардын ишине комплекстүү мониторинг терминалдык тармакты жетектөөнүн жана тейлөөнүн баасын кыйла азайтат, терминалдардын катып иштебей калуу убактысын азайтат, өз убагында ар кандай техникалык көйгөйлөрдү аныктоого, жоюуга жана чечүүгө жардам берет. Мунун бардыгы каржы уюмуна иштин натыйжалуулугун жана өзүн-өзү тейлөөчү жабдыктар тармагынын рентабелдүүлүгүн арттырууга мүмкүнчүлүк берет.

Терминалдардын программалык камсыздоосун автоматтуу башкаруу

Банкомат иштебей калган сайын же тигил же бул себептен улам бузулуп калганда, терминалдык тармактын ээси бузулуунун себебин аныктоо жана жоюу үчүн жабдыкка сервистик кызматкерлерди жиберүүгө мажбур.

Атайын ПК өзүн-өзү тейлөө жабдыктарынын ишин аралыктан текшерүүгө гана эмес, жабдыктардын белгилүү бир тобу үчүн жаңылоо топтомдорун пландоого жана дароо иштетип баштоого, керектүү жагдайда терминалдарды өчүрүп кайра жандырууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле, ал программалык камсыздоонун ишине байланыштуу кырдаалдардын пайда болуу себептерин табууга жана аларды аралыктан чечүүгө мүмкүнчүлүк берет, бул жабдыктарды сервистик тейлөө үчүн чыгымдарды кыйла азайтат.

Өзүн-өзү тейлөө жабдыктарынын коопсуздугу

Банкоматтар жана банктын башка өзүн-өзү тейлөө жабдыктары алдамчыларды жана ниети бузук адамдарды кызыктырбай койбойт. Банкоматтарга логикалык жана жеке кол салуулардын саны жыл өткөн сайын өсүүдө, банктар өзүнүн терминалдык тармактарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн чоң өлчөмдө ресурстарды коротууга мажбур болууда.

Реалдуу убакыт режиминде өзүн-өзү тейлөө жабдыктарынын абалына мониторинг жана аралыктан алардын ишин башкаруу терминалдардын жогорку деңгээлдеги коопсуздугун камсыздайт, бир катар алдамчылык иш-аракеттерден сактайт. Ошентип, атайын ПК терминалдарда вируска каршы ПКну аралыктан орнотууга жана жаңылоого гана эмес, ошондой эле кол салуу коркунучунда терминалды белгилүү сценарий боюнча өчүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Терминалдык жабдыктар паркын тейлөө

PCI DSS төлөм карталарынын индустриясынын маалыматтар коопсуздугу стандарты окуялардын электрондук журналдары (logs) кемчиликтердин же күмөндүү учурлардын болуп болбогону боюнча катталып, сакталып жана дайыма текшерилип турушу керек деп талап кылат. Мында маалыматтарды (учурлар тууралуу маалымат) топтоо, сактоо жана талдоо коопсуздук үчүн гана эмес, иш процесстерин оптималдаштыруу үчүн да маанилүү, анткени анын ичинде топтолгон маалыматтардын негизинде терминалдык парктын ээси бизнести андан ары өнүктүрүү стратегиясын пландай алат.

Автоматизацияны ишке киргизүү аркылуу ар кандай булактардан жана талдоо каражаттарынан топтолгон маалыматтарды борборлоштуруу сервистик уюмдун жогору сапаттагы ишин, учурда бар болгон бизнес процесстерди эске алуу менен операциялык тапшырмаларды маалыматтык колдоону камсыздай алат – натыйжада өзүн-өзү тейлөө жабдыктарынын бүтүндөй паркынын жеткиликтүүлүгү боюнча жогорку (максаттуу) көрсөткүчтөргө жетүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Артыкчылыктар

Өзүн-өзү тейлөө жабдыктарынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу

Мүчүлүштүктөрдү тез оңдоо

Өзүн-өзү тейлөө жабдыктарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу

Терминалдык жабдыктар паркына чыгымдардын азайышы

Терминалдык жабдыктар паркына ээ болуу наркынын азайышы

Операциялык процесстерди оптимизациялоо

Тектеш продуктылар

Биздин долбоорлор