Naujienos apie įmonę

Svarbiausios sprendimų priėmimo sistemos „DS Center.iQ“ galimybės

Sparčiai besikeičiant rinkos sąlygomis, gebėjimas operatyviai ir tinkamai reaguoti į pokyčius yra būtinas, kad verslą lydėtų sėkmė. Atsižvelgdama į tai, BS/2 sukūrė ir 2023 m. birželį pirmą kartą pristatė modernią sprendimų priėmimo sistemą „DS Center.iQ“, kuria naudojantis patogu integruoti, unifikuoti ir analizuoti iš įvairių šaltinių gaunamus duomenis.

„DS Center.iQ“ – tai efektyvi darbo priemonė skirtingų lygių vadovams. Didelio duomenų srauto, surinkto iš įvairių šaltinių, analizė padeda priimti geriausią sprendimą. Vienu metu gali būti analizuojami įvairiausių šaltinių duomenys:

• Techninių paslaugų automatizavimo sistemų
• Techninių paslaugų stebėjimo (monitoringo) sistemų
• Mokėjimo terminalų (EFTPOS) tinklo valdymo ir mokėjimo operacijų paskirstymo sistemų
• Programinių sistemų, skirtų mokėjimams priimti savitarnos įrenginiuose
• Savitarnos įrenginių apsaugos sistemų
• CRM sistemų
• Kontaktinių centrų sistemų

Naudojantis „DS Center.iQ“, galima numatyti situaciją keliais žingsniais į priekį ir atsižvelgiant į tai veikti efektyviau. Ši sistema padeda sekti visus turimus informacinius šaltinius, gauti įvairių šaltinių lyginamuosius rodiklius, numatyti organizacijos pajamų augimą, kai diegiamos naujos technologijos, atsižvelgti į priimtinus alternatyvius sprendimus ir kt. „DS Center.iQ“ taip pat padės tiksliai nustatyti klientų poreikius ir sumažinti rizikas.


„DS Center.iQ“ taikymo rezultatai

Duomenų vizualizacija greitiems sprendimams priimti

Patogi duomenų vizualizacija supaprastins analizės procesą ir padės vartotojams operatyviai priimti sprendimus, remiantis vizualizuotais duomenimis (diagramomis, grafikais ir kt.).

„Business Intelligence“ (BI) priemonių taikymas

Integruojant iš įvairių šaltinių gautus duomenis, galima atlikti kryžminę analizę ir nustatyti įvairių rodiklių ryšius. Tai padės pastebėti plika akimi nematomas tendencijas ir įžvelgti veiksnius, turinčius įtakos jūsų verslui.

Procesų optimizacija

Analizuojant mokėjimo terminalais (EFTPOS) atliekamų mokėjimo operacijų duomenis, galima aptikti atsiskaitymo kliūtis ir pagerinti atsiskaitymo procesus bei darbo efektyvumą, taip pat sumažinti operacines sąnaudas.

Paslaugų kokybės gerinimas

Duomenų analizė naudojant „DS Center.iQ“ padės suprasti klientų poreikius ir jų elgesį. Atsižvelgiant į tai, bus galima teikti individualizuotas paslaugas ir pagerinti bendrą paslaugų kokybę.

Įspėjimas apie gedimus

Analizuojant įvairių įrenginių (mokėjimo terminalų, bankomatų, kitos savitarnos įrangos) techninio monitoringo sistemų duomenis, galima operatyviai užkirsti kelią gedimams. Tai padės sumažinti probleminių operacijų skaičių ir pagerinti įrenginių veikimo patikimumo rodiklį.

Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas

Analizuojant įrenginių monitoringo sistemų duomenis, galima išsiaiškinti klientų elgesio modelius ir populiariausias savitarnos įrenginių naudojimo vietas. Tai padės optimizuoti įrangos išdėstymą ir pagerinti paslaugų prieinamumą klientams.

Apkrovos prognozė

Analizuojant duomenis sistemos „DS Center.iQ“ priemonėmis, galima prognozuoti savitarnos įrenginių naudojimo piko laiką ir pasirūpinti, kad jie būtų laiku papildyti grynaisiais pinigais. Tai padės bankams ir kitoms finansų įstaigoms efektyviau planuoti savo veiklą.

Šiuolaikiniai bankai bei finansinių paslaugų teikėjai susiduria su augančiu duomenų mastu ir iššūkiu priimti svarbius sprendimus itin greitai kintančiomis verslo sąlygomis. Tokiais atvejais sprendimų priėmimo sistemos tampa neatsiejama infrastruktūros dalimi. Duomenų integravimas, naudojant „DS Center.iQ“, gerokai supaprastina informacijos analizės ir apdorojimo procesą. Sistema besinaudojantys skirtingų lygių vadovai galės operatyviai pasidaryti reikiamas išvadas ir sutelkti dėmesį į strateginių sprendimų priėmimą.

BS/2 gali atlikti visus kompleksinius sistemos „DS Center.iQ“ integravimo ir įdiegimo į vartotojo infrastruktūrą darbus.

Kilo klausimų?

Naujienos

Užsisakyti