Özünəxidmət qurğularının transformasiyası

Bu gün bir çox müştərilər bank əməliyyatlarını müstəqil yerinə yetirməyə üstünlük verirlər, buna görə də bankomatlar, ödəniş köşkləri və digər özünəxidmət qurğuları əsas, hərdən müştəri ilə bankın yeganə fiziki təmas nöqtəsi olaraq qalır. Bu qarşılıqlı əlaqənin nə qədər uğurlu olması bankomatda təqdim olunan funksiyalar dəstindən, həmçinin terminaldan istifadəni nə qədər rahat olmasından asılıdır.

Biz nə təklif edirik

Özünəxidmət qurğularında əlavə funksiyaların tətbiqi

Əlavə funksiyaların tətbiqi (məsələn ödənişlərin qəbulu, hesabların doldurulması və ya valyuta mübadiləsi) terminal qurğuları bank müştərilərinə xidmətin tam avtomatlaşdırılmış məntəqələrinə çevirir.

QR-kod vasitəsilə avtorizasiyanın tətbiqi

Terminalda və ya mobil qurğuda QR-kodun statik və ya dinamik oxunması vasitəsilə əməliyyatların inisiasiyası və təsdiqi (nağd pulların çıxarılması, ödənişlərin aparılması və s.).

Ünsiyyətsiz avtorizasiyanın tətbiqi (NFC-texnologiya)

Özünəxidmət qurğularında əməliyyatların aparılması zamanı ünsiyyətsiz avtorizasiya üçün NFC-texnologiyasının istifadəsi istifadəçilərin zamana qənaət etməsinə imkan yaradır, ödəniş üsullarının seçimi üçün güni imkanlar təqdim edir.

Biometrik texnologiyaların tətbiqi

Biometrik avtorizasiya istifadəçinin ödəniş terminalının funksiyalarına girişinin təsdiqinin əsas, həmçinin əlavə amilidir. O, istifadəçilərin verifikasiyasını yüksək dəqiqliklə aparılmasına imkan yaradır, autentifikasiya məlumatlarının üçüncü şəxslrə verilməsini istisna edir, bankomatdan istifadəni sadə və rahat edir.

Müxtəlif alqoritmlərə müvafiq olaraq reklamın nümayişi imkanı

Malların və ximətlərin irəliləyişi üçün müştəri ilə pərakəndə bznes müəssisəsinin maliyyə təşkilatı ilə qarşılıqlı əlaqə nöqtəsinə özünəxidmət qurğularının transformasiyası ümumiləşdirilmiş və şəxsiləşdirilmiş reklam kampaniyalarının realiə edilməsi vasitəsilə müştərilərin loyallığını möhkəmləndirir.

İş ssenarilərinin və interfeysinin layihələndirilməsi və hazırlanması

İstifadəçinin özünəxidmət qurğuları ilə qarşılıqlı əlaqəsinin yeni ssenarilərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi terminaldan istifadə rahatlığını və əməliyyatların aparılması sürətini artırır, həmçinin istifadəçi təcrübəsini rəqəmsal xidmət kanallarına yaxınlaşdırır.

Xüsusi tələbatları olan insanlar üçü qurğunun uyğunlaşdırılması

Özünəxidmət qurğuları görmə problemləri olan insanların istifadəsi üçün uyğunlaşdırıla bilər: bunun üçün xüsusi kontrast ekranlar təqdim edən və terminalda yerinə yetirilən hərəkətləri səsləndirmək imkanı yaradan terminalların işinin xüsusi ssenariləri tətbiq edilir. Bu növ xidmətlərə həmçinin arabalarda hərəkət edən insanlar üçün əlavə pandusların və digər konstruksiların quraşdırılması aiddir.

Əlavə periferik avadanlıqların quraşdırılması

Özünəxidmət qurğularının funksionallığının genişləndirilməsi, istifadə rahatlığının və təhlükəsizliyin artırılması üçün əlavə periferik avadanlıqlar quraşdırıla bilər (sikkələr üçün toplayıcılar, dezinfektolar, interaktiv ekranları, müdafiə sipərləri və örtükləri, terminalların fiziki hücumlardan və vandalizmdən müdfiə vasitələri və s.)

Qurğunun korpusunun brendlənməsi

Sifarişçinin tələblərinə müvafiq olaraq terminalların korpuslarının dizaynı və tərtibatının işlənib hazırlanması özünəxidmət qurğularının sifarişi (zavod yığımı mərhələsində), həmçinin onların istismarı zamanı mümkündür.

Özünəxidmət qurğularında əlavə funksiyaların tətbiqi
QR-kod vasitəsilə avtorizasiyanın tətbiqi
Ünsiyyətsiz avtorizasiyanın tətbiqi (NFC-texnologiya)
Biometrik texnologiyaların tətbiqi
Müxtəlif alqoritmlərə müvafiq olaraq reklamın nümayişi imkanı
İş ssenarilərinin və interfeysinin layihələndirilməsi və hazırlanması
Xüsusi tələbatları olan insanlar üçü qurğunun uyğunlaşdırılması
Əlavə periferik avadanlıqların quraşdırılması
Qurğunun korpusunun brendlənməsi

Nə üçün BS/2

Özünəxidmət kanalı ilə və avadanlığın işinin təmin edilməsi ilə bağlı inzibati və əməliyyat xərclərinin minimallaşdırılması

Mütəxəssislərin hazırlığı və sertifikatlanması üçün xərclərin olmaması

İnfrastuktura sahibliyin ümumi qiymətinin azalması

Uzun müddətli perspektivdə xərclərin və sərmayələrin şəffaflığı və proqnozlaşdırılması

Emal olunan məlumatların həcminin azaldılması

Özünəxidmət kanalının açar əməliyyat göstəricilərinin artması

Sahə standartlarına müvafiq olan müasir texnologiyaların istifadəsi

Təşkilatın profil fəaliyyətinə resursların konsentrasiyası

Bizim xidmətlər

Biz bankların və maliyyə sektorunun digər təşkilatlarının terminal infrastrukturunun qayğısına qalırıq.

Mükafatlar

BS/2 proqram məhsulları dünya səviyyəsində tanınır və bir sıra beynəlxalq mükafatlarla qeyd olunmuşdur.

BS/2 ATMIA beynəlxalq assosiasiyasına – bütün dünyada bank özünəxidmət sənayesini təqdim edən aparıcı qeyri-kommersiya ticarət təşkilatına daxil olur.

Sertifikatlar

BS/2 şirkəti hər il ITIL V3, ISO-20000 və ISO-27001 standartlarına müvafiqlik sertifikatlaşmasından keçir.

Best Performance 2022/2023
Banking Strategic Win 2021/2022
Best Penetration Deal on Competitor Account 2021/2022
Special Achievement Banking 2019
Innovation SPIRIT Banking 2018
Metų paslauga 2018
Special Achievement Banking 2017
Product of the Year 2017
Best Banking Solution 2016
Inovacijų prizas 2016
Special Achievement Banking 2013/2014
Best Service Banking 2013/2014

Xəbərlər

Abunə ol