Bank xidmətinin transformasiyası

Bu gün bankın müştərilərlə qarşılıqlı əlaqəsi çox sürətlə dəyişir.

Əsas bazar tendendiyaları və tələbləri müştərilərlə fasiləsiz distansion çoxkanallı qarşılıqlı əlaqə istiqamətində daimi irəliləyişə gətirib çıxarır. İlk plana müştəri təcrübəsi və rəqəmsal bankinq çıxır.

Bank xidmətlərinin transformasiyasının əsas məqsədi maliyyə xidmətlərinin əlçatanlığının artırmaqdır. Bunun əsas üsullarından biri bank özünəxidmət kanalının inkişafıdır.

Yeni texnologiyaların tətbiqi bütün sahələrdə, o cümlədən həmişə şəxsi qarşılıqlı əlaqə məkanı olmuş sahələrdə baş verir. Avtomatlaşdırma və müasir rəqəmsal texnologiyalar bank xidmətlərinin, ticarət təşkilatlarının və digər maliyyə bazarı müəssisələrinin xidmətlərinin göstərilməsinə əsaslı şəkildə yeni yanaşma tətbiq etməyə imkan verir.

Optimallaşdırma sahələri

Dinstansion bank xidmətinin inkişafı

Xidmətə fərdiləşdirilmiş yanaşma

Kassa əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması

Hüquqi şəxslər üçün xidmətlərin avtomatlaşdırılması

24/7 distansion banı xidməti

Bu gün bank müştəriləri bank şöbələrinin işə bağlantıcı olmadan 24/7 formatında rahat maliyyə xidmətlərini əldəetmək istəyirlər. Maliyyə təşkilatları onlayn və internet bankinq kimi istifadəçilərlə distansion qarşılıqlı əlaqə kanallarını aktiv inkişaf etdirirlər, lakin bank xidmətlərinin təqdim edilməsinin mükəmməl məntəqəqləri olbilən öz terminal şəbəkələrinə kifayət qədər diqqət ayırmırlar.

Müasir ixtisaslaşdırılmış proqram təminatı əvvəllər yalnız ənənəvi bank filiallarında mövcud olan bir sıra xidmətləri: bütün növ ödənişlərin, cərimələrin, rüsumların, valyuta mübadiləsinin qəbulu, yeni bank məhsulları və xidmətlərinin təqdim edilməsi, kredit ərizələrinin doldurulması və s. bankomatlara gətirməyə imkan verir.

Müştərilərlə fərdiləşdirilmiş qarşılıqlı əlaqənin çatışmamazlığı

Banklar öz distansion özünəxidmət kanallarını inkişaf etdirərək, öz müştəriləri ilə fərdiləşdirilmiş qarşılıqlı əlaqə kəsirləri ilə rastlaşırlar. Onlar üçün əks əlaqə əldə etmək, onları maraqlandıra bilən məhsul və xidmətləri təklif etmək, yeni müştəriləri cəlb etmək daha çətin olur.

Beləliklə, banklar müştərilərlə qarşılıqlı əlaqəbi yaxşılaşdırmağaimkan yaradan effektiv və təhlükəsiz həllər axtarışındadırlar. Müaasir ixtisaslaşdırılmış PT özünəxidmət bank qurğularının istifadəçiləri haqqında informasiyanı toplamağa, onlara malların və xidmətlərin (o cümlədən tərəfdaşlığın) fərdiləşdirilmiş təkliflərini etməyə, əks əlaqə əldə etməyə, bankın qeyri-müştərilərini tanımağa və onları birbaşa bankomatlarda xismətə götürməyə imkan yaradır.

Əməliyyat proseslərinin avtomatlaşdırılması

Distansion özünəxidmət kanallarını inkişaf etdirərək, banklar xərclərin azaldılmasının və əməliyyat proseslərinin optimallaşdırılmasının, o cümlədən ticarət nöqtələrrində və ya bank şöbələrində iş günü ərzində toplanan nağd pulların artıqlarının depoziti prosesinin yeni üsullarını axtarmağa davam edirlər.

Müasir həllərin sayəsində ticarət təşkilatları və digər hüquqi şəxslər bilavasitə özünəxidmət bank qurğularında: bankomatlarda, avtomatlaşdırılmış depotiz maşınlarında (ADM) və s. özünəinkassasiyanı (gəlirlərin təhvil verilməsini) apara bilərlər – bu zaman vəsaitlərin şirkətin hesabına köçürülməsi dərhal baş verir. Bu inkassasiya xərclərini azaltmağa, personalın yükünün azaltmağa, nağd pulların saxlanması və daşınması ilə bağlı risklərdən yayınmağa,həmçinin kassa boşluğununun qqarşısın almağa imkan yaradır.

Üstünlüklər

Bank xidmətlərinin 24/7 təqdim olunmasının rahat formatı

Distansion qarşıqlı əlaqə ssazamı fərdiləşdirmə

Məlumatların və analitikanın toplanması üçün rahat alətlər

Personala iş ağırlığının azaldılması

Sərmayələrin terminal parka qaytarılması

Müştərilərin loyallığının artımı

Yeni müştərilərin cəlb edilməsi

Əlaqədar məhsullar

Bizim layihələrimiz

Xəbərlər

Abunə ol