Қолма-қол ақша айналымын басқару

Терминал желісі иесінің міндеттерінің бірі – барлық қолма-қол ақша беру пункттерінде: банкоматтарда, бөлімшелерде, ақша қоймаларында ақшаның жеткілікті мөлшерін қамтамасыз ету. Бұл бірқатар шығындармен қатар жүреді: қолма-қол ақшаны тарту, оларды сақтандыру, ақша қаражатын қабылдау және беру пункттерін инкассациялау және т.б. Кез келген қаржы ұйымы осы шығындарды азайтуға ұмтылады.

Қолма-қол ақша айналымын тиімді басқару қолма-қол ақшаны қабылдау-беру пункттеріне қажетті ақша массасының жалпы көлемін және соның салдарынан қолма-қол ақшаны тарту, сақтандыру, сақтау, тасымалдау және өңдеу шығыстарын қысқартуға мүмкіндік береді.

Тәжірибе көрсеткендей, ҚҚАА басқару кезінде ақша қаражатын қабылдау-беру пункттеріндегі қолма-қол ақша ағымын болжауға, инкассацияны жоспарлауға және өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларының паркін ұстауға жұмсалатын басқа да шығындарды бақылауға, сондай-ақ бірқатар жұмыс және бизнес-процестерді автоматтандыруға мүмкіндік беретін мамандандырылған БЖ пайдалану арқылы барынша тиімділікке қол жеткізуге болады, бұл нәтижесінде ұйымның ҚҚАА басқаруды шығындарын азайтады.

Оңтайландыру салалары

Өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларын қолма-қол ақшамен қамтамасыз ету шығыстары

Инкассациялау шығыстары

Өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғылары паркінің жұмысын қамтамасыз ету шығыстары

Жұмыс процестерін автоматтандыру

Жұмыс жүктемесін жоспарлау және бөлу

Инкассациялау тапсырыстарының орындалуын бақылау

Құжат айналымын автоматтандыру

Әрбір объект үшін қолма-қол ақшаның қалған бөлігін мониторингілеу

Инкассациялау санын азайту

Бөлімшелер мен өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларын инкассациялау банктің операциялық шығыстарының маңызды бөлігі болып табылады. Шығыстардың осы бабын қысқарту үшін терминал желілерінің иелері келесі шараларды қолданады.

  • Инкассация қызметтерін сертификатталған тасымалдаушыға аутсорсингке беру.
  • Қолма-қол ақшаны қайта айналдыру қызметі бар терминалдарды орнату.
  • Қабылдау-беру пункттеріндегі қолма-қол ақша қалдықтарын мониторингілеу, қолма-қол ақша ағымын болжау және инкассациялауды жоспарлау үшін мамандандырылған БЖ пайдалану.

Мамандандырылған БЖ көмегімен инкассациялауды жоспарлау қабылдау-беру пункттерінің қолма-қол ақшаға қажеттілігін болжауға, әрбір объектіге салу үшін банкноталар мен монеталардың (валюталар мен номиналдардың) оңтайлы мөлшерін анықтауға, нәтижесінде инкассация қызметінің шығу сапарларын орта есеппен 2-3 есе азайтуға мүмкіндік береді.

Айналымдағы ақша массасын азайту

Терминал желісінің иесі шығыстарының тағы бір ірі бабы қолма-қол ақшаны қабылдау-беру пункттерін нығайтуға қажетті ақша қаражатының қорын жасау болып табылады.

Әдетте, инкассациялар саны азайған кезде қор жасау шығындары ұлғаяды, себебі банк құрылымының объектілерін қолма-қол ақшамен нығайту үшін тартылатын ақша массасы өседі. Бұл ретте инкассациялар саны артқан кезде қор жасау шығындары азаяды, алайда бұл жағдайда тікелей инкассациялауға жұмсалатын шығыстар көлемі артады. Терминал желісі иесінің міндеті – инкассациялауды өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларын қолма-қол ақшамен қамтамасыз етуге жұмсалатын жиынтық шығыстар барынша аз болатындай етіп жоспарлау қажет.

Қолма-қол ақша ағымын болжау және банк инфрақұрылымы объектілерін нығайтуды жоспарлау жөніндегі кешенді шаралар айналымдағы ақша массасын 30-40%-ға азайтуға қабілетті. Бұл банкке қолма-қол ақшаны тарту шығыстарын едәуір азайтуға және банкноталар мен монеталардың логистикасын қамтамасыз етуге кететін жалпы жүктемені едәуір азайтуға мүмкіндік береді.

Қолма-қол ақшаның қолжетімділігін арттыру

Көбінесе терминал желілерінің иелері қолма-қол ақшаның болмауына байланысты өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларының тоқтап тұру проблемасымен жиі кезігіп жатады. Әдетте, мұндай тоқтап тұрудың себебі – инкассацияны тиісінше жоспарламау. Өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларын мониторингілеу үшін пайдаланылатын құралдар терминал желісінің иесіне қолма-қол ақша қалдықтары бойынша нақты жағдайды түсінуге және нәтижесінде өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларын қолма-қол ақшамен толықтыра отырып, оларды уақтылы инкассациялауды жүргізуге мүмкіндік бермейді.

Терминал паркі иесінің міндеті – қолма-қол ақшаның болмауына байланысты өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларының тоқтап тұру уақытын мүлдем болдырмау. Мамандандырылған БЖ нақты уақыт режимінде қолма-қол ақшаны қабылдау-беру пункттеріндегі ақша қалдықтарын мониторингілеуді қамтамасыз етеді және валюталар мен номиналдардың барлық түрлері бойынша объектілердің босауын болжау алгоритмдерін ұсынады. Бұл бағдарламалық жасақтама терминал желісінің иесіне қолма-қол ақша қалдықтары бойынша жағдайды көруге және банкоматтардағы және өзіне-өзі қызмет көрсету инфрақұрылымының басқа да объектілеріндегі қолма-қол ақшаға қол жеткізудің оңтайлы көрсеткіштерін қамтамасыз ете отырып, инкассацияны уақытында жоспарлауға мүмкіндік береді.

Бизнес-процестерді автоматтандыру

Өзіне-өзі қызмет көрсету құрылымында ҚҚАА басқару көп жағдайда уақытты және маңызды адами ресурстарды көп қажет етеді, бұл осы процесті ұйымдастыруға кететін шығыстардың тікелей ұлғаюына алып келеді. Сонымен қатар заманауи мамандандырылған БЖ өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларын қолма-қол ақшамен қамтамасыз етумен байланысты жұмыс және бизнес-процестердің бір бөлігін біріздендіруге және автоматтандыруға мүмкіндік береді. Бұл БЖ ҚҚАА барлық сатыларын бақылай отырып, оларды бірыңғай ақпараттық ортада орындауға мүмкіндік береді және құжат айналымын жеңілдетеді, жиынтығында бұл қолма-қол ақшаны басқару шығындарын едәуір төмендетеді және процестің өзін жеңілдетеді.

Артықшылықтары

Қолма-қол ақшаны қабылдау-беру пункттеріне тартылатын қажетті ақша массасын азайту

Объектілерді қолма-қол ақшамен нығайту шығыстарын азайту

Инкассациялау қызметінің шығу сапарларының санын азайту

Жұмыс процестерін оңтайландыру

Өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларының қолжетімділігінің жоғары көрсеткіштерін қамтамасыз ету

Қосымша тауарлар

Біздің жобаларымыз