ნაღდი ფულის მიმოქცევის მართვის ოპტიმიზაცია Kapital Bank-ში

კლიენტი

Kapital Bank – არის აზერბაიჯანის ერთ-ერთი უმსხვილესი ფინანსური ორგანიზაცია, რომელიც უწევს საბანკო მომსახურებას 3 მლნ. ფიზიკურ პირზე მეტსა და 22 ათას იურიდიულ პირს. ბანკის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ფინანსური მომსახურების და სერვისების ხელმისაწვდომობის ზრდა ქვეყნის მოსახლეობისთვის.

რეალიზებული გადაწყვეტილებები

ჩატარდა გადაწყვეტილება Cash Management.iQ დანერგვა ნაღდი ფულის მიმოქცევის მართვის პროცესის ავტომატიზაციისთვის, ოპერატორის მიერ შეკვეთის ინიციაციის მომენტიდან ფაქტიურ შესრულებამდე. შემუშავდა და დაინერგა დამატებითი ფუნქციონალურობა დამკვეთის მოთხოვნის მიხედვით, დამატებულ იქნა დამატებითი ელემენტები იმისთვის, რომ სისტემის ოპერატორმა შეძლოს მუშაობა ერთი ეკრანის ფარგლებში.

გადმოტვირთვა

სარგებელი ბიზნესისთვის

ფულადი მასის რაოდენობის შემცირება ბანკის ნაღდი ფულის მიმოქცევის ეკოსისტემაში

ბალანსსა და ფაქტიურ ნაშთებს შორის სხვაობის ავტომატიური განსაზღვრა

ინკასაციაზე გაწეული ხარჯების შემცირება (განსაკუთრებით დაუგეგმავ გასვლებზე)

რკც (РКЦ) თანამშრომელთა და ბანკის განყოფილებების სამუშაო დატვირთვის ოპტიმალური გადანაწილება

თვითმომსახურების აპარატების მოცდენის დროის შემცირება ნაღდი ფულის უკმარისობის გამო

დოკუმენტბრუნვის ავტომატიზაცია, დაკავშირებული ბანკის საკასო საქმიანობასთან

მიიღეთ პროექტის დეტალები

მადლობა თქვენი ინტერესისთვის, გამოჩენილი BS/2. მასალებთან დაკავშიებით მოხარულნი ვიქნებით გაგიზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და ცოდნა გთხოვთ შეავსეთ ფაილის გადმოტვირთვის ფორმა

გმადლობთ ამ შინაარსით დაინტერესებისთვის! ბმული გაიგზავნა თქვენს ელფოსტის მისამართზე.