ტერმინალური ქსელების ადმინისტრირება და მონიტორინგი

ოპერაციული ეფექტურობის ასამაღლებლად და რისკების მართვისთვის სატერმინალო ქსელის მუშაობის მონიტორინგი შეიძლება გადაცემულ იყოს აუთსორსინგზე პარტნიორ-კომპანიას.

რას გთავაზობთ ჩვენ

თვითმომსახურების მოწყობილობების ტექნიკური ხელმისაწვდომობის მონიტორინგი და ამოცანების ფორმირება გაუმართაობის აღმოფხვრის სერვისის სამსახურისთვის
თვითმომსახურების მოწყობილობების უსაფრთხოების მონიტორინგი, თაღლითურ ქმედებებზე ოპერატიული რეაგირება და წვდომის ბლოკირება თვითმომსახურების მოწყობილობებთან
სადავო სიტუაციების (დისპუტების) გადაწყვეტა, რომლებიც წარმოიშვა თვითმომსახურების მოწყობილობების გამოყენებისას
თვითმომსახურების მოწყობილობაზე ნაღდი ფულის ბრუნვის მონიტორინგი , საბანკო განყოფილებებსა და სავაჭრო-სერვისულ საწარმოებში, და ასევე ამოცანების ფორმირება საინკასაციო სამსახურისთვის
თვითმომსახურების მოწყობილობების გამოყენებით ჩატარებული სარეკლამო კომპანიების ადმინისტრირება
კომპლექსური ანგარიშგების წარმოდგენა თვითმომსახურების მოწყობილობების მუშაობაზე სხვადასხვა ასპექტებში

რატომ BS/2

საოპერაციო და ადმინისტრაციული ხარჯების მინიმიზირება , რომლებიც უკავშირდება თვითმომსახურების არხს და მოწყობილობის მუშაობის უზრუნველყოფას

სპეციალისტების მომზადებასა და სერტიფიცირების ხარჯების არქონა

ინფრასტრუქტურის ფლობის საერთო ღირებულების შემცირება

ხარჯებისა და ინვესტიციების გამჭვირვალობა და პროგნოზირებადობა გრძელვადიან პერსპექტივაში

დასამუშავებელი მონაცემების მოცულობის შემცირება

თვითმომსახურების არხის საკვანძო საოპერაციო მაჩვენებლების ზრდა

დარგის სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება

რესურსების კონცენტრაცია ორგანიზაციის პროფილურ საქმიანობაზე

ჩვენი მომსახურებები

ჩვენ ვზრუნავთ ბანკების და საფინანსო სექტორის სხვა ორგანიზაციების სატერმინალო ინფრასტრუქტურაზე.

სერტიფიკატები

კომპანია BS/2 ყოველწლიურად გადის სერტიფიცირებას ITIL V3, ISO-20000 და ISO-27001 სტანდარტებთან შესაბამისობაზე

BS / 2 პროგრამული პროდუქტები აღიარებულია მსოფლიო დონეზე და დაიმსახურა არაერთი საერთაშორისო ჯილდო.

BS / 2 არის წამყვანი არაკომერციული სავაჭრო ორგანიზაციის ATMIA International Association-ის წევრი, რომელიც წარმოადგენს თვითმომსახურების საბანკო ინდუსტრიას მსოფლიოში.

[სერტიფიკატები: ISO 27001, ISO 20000, ITIL V3, PCI PA-DSS]

Best Performance 2022/2023
Banking Strategic Win 2021/2022
Best Penetration Deal on Competitor Account 2021/2022
Special Achievement Banking 2019
Metų paslauga 2018
Innovation SPIRIT Banking 2018
Product of the Year 2017
Special Achievement Banking 2017
Best Banking Solution 2016
Inovacijų prizas 2016
Special Achievement Banking 2013/2014
Best Service Banking 2013/2014