ტერმინალური ინფრასტრუქტურის აუდიტი და სტრატეგიული დაგეგმვა

საბანკო ან სხვა ორგანიზაციის თვითმომსახურების არხის განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისას შეიძლება საჭირო იყოს პარტნიორის დახმარება, რომელიც არამარტო აიღებდა საკუთარ თავზე საოპერაციო საქმიანობის ნაწილს, არამედ გაწევდა დახმარებას გამოსაყენებელი ბიზნეს მოდელის ძირითადი ეტაპების დაგეგმვაში.

კომპანია BS/2 ატარებს ორგანიზაციის სატერმინალო ინფრასტრუქტურის აუდიტს, რომლის შედეგების მიხედვით იძლევა რეკომენდაციებს მისი მუშაობის ოპტიმიზაციაზე. ეს იძლევა გამოყენებული ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების მაქსიმალური ეფექტურობის მიღწევის საშუალებას მინიმალური ინვესტიციებით.

რას გთავაზობთ ჩვენ

თვითმომსახურების არხის მუშაობის ეფექტურობის ანალიზი
კონსულტაციები მოწყობილობებისა და პროგრამული გადაწყვეტილებების არჩევის მხრივ
ხელშეკრულებების შეთანხმება გადაწყვეტილებებისა და მომსახურების მომწოდებლებთან, შესყიდვების დაგეგმვა
რეკომენდაციების ფორმირება და სრულფასოვანი განვითარების სტრატეგიის მომზადება

რატომ BS/2

საოპერაციო და ადმინისტრაციული ხარჯების მინიმიზირება , რომლებიც უკავშირდება თვითმომსახურების არხს და მოწყობილობის მუშაობის უზრუნველყოფას

სპეციალისტების მომზადებასა და სერტიფიცირების ხარჯების არქონა

ინფრასტრუქტურის ფლობის საერთო ღირებულების შემცირება

ხარჯებისა და ინვესტიციების გამჭვირვალობა და პროგნოზირებადობა გრძელვადიან პერსპექტივაში

დასამუშავებელი მონაცემების მოცულობის შემცირება

თვითმომსახურების არხის საკვანძო საოპერაციო მაჩვენებლების ზრდა

დარგის სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება

რესურსების კონცენტრაცია ორგანიზაციის პროფილურ საქმიანობაზე

ჩვენი მომსახურებები

ჩვენ ვზრუნავთ ბანკების და საფინანსო სექტორის სხვა ორგანიზაციების სატერმინალო ინფრასტრუქტურაზე.

სერტიფიკატები

კომპანია BS/2 ყოველწლიურად გადის სერტიფიცირებას ITIL V3, ISO-20000 და ISO-27001 სტანდარტებთან შესაბამისობაზე

BS / 2 პროგრამული პროდუქტები აღიარებულია მსოფლიო დონეზე და დაიმსახურა არაერთი საერთაშორისო ჯილდო.

BS / 2 არის წამყვანი არაკომერციული სავაჭრო ორგანიზაციის ATMIA International Association-ის წევრი, რომელიც წარმოადგენს თვითმომსახურების საბანკო ინდუსტრიას მსოფლიოში.

[სერტიფიკატები: ISO 27001, ISO 20000, ITIL V3, PCI PA-DSS]

Best Performance 2022/2023
Banking Strategic Win 2021/2022
Best Penetration Deal on Competitor Account 2021/2022
Special Achievement Banking 2019
Metų paslauga 2018
Innovation SPIRIT Banking 2018
Product of the Year 2017
Special Achievement Banking 2017
Best Banking Solution 2016
Inovacijų prizas 2016
Special Achievement Banking 2013/2014
Best Service Banking 2013/2014