მოწყობილობის სერვისული მომსახურება და პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა

ბიზნესის დინამიური და სტაბილური განვითარებისთვის საჭიროა უზრუნველყოფილ იქნას მოწყობილობების უწყვეტი მუშაობა, და ასევე მომსახურების წარმოსადგენად საჭირო ყველა სისტემის და აპლიკაციისა. საიმედო,თანამედროვე მოწყობილობები, პროგრამული უზრუნველყოფის აქტუალური ვერსიები, და ასევე დროული რეაგირება არასაშტატო სიტუაციებზე დაეხმარება ამ ამოცანის გადაწყვეტაში.

რას გთავაზობთ ჩვენ

ITIL მოწინავე პრაქტიკების გამოყენება იძლევა წარმოდგენილი მომსახურების მაღალი ხარისხის გარანტიას და უზრუნველყოფს სახელშეკრულებო ვალდებულებების დაცვას (SLA) სერვისულ მომსახურებაზე მიუხედავად მომსახურების ობიექტის ადგილმდებარეობისა.

სწრაფი რეაგირება გაჩენილ ნებისმიერ არასაშტატო სიტუაციაზე
ტექნიკური ხარვეზების დიაგნოსტირება და აღმოფხვრა
მოწყვლადი ადგილების ძებნა და აღმოფხვრა
პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურაციებისა და მისი ვერსიების მართვა
მოწყობილობების გეგმიური მომსახურება

რატომ BS/2

საოპერაციო და ადმინისტრაციული ხარჯების მინიმიზირება , რომლებიც უკავშირდება თვითმომსახურების არხს და მოწყობილობის მუშაობის უზრუნველყოფას

სპეციალისტების მომზადებასა და სერტიფიცირების ხარჯების არქონა

ინფრასტრუქტურის ფლობის საერთო ღირებულების შემცირება

ხარჯებისა და ინვესტიციების გამჭვირვალობა და პროგნოზირებადობა გრძელვადიან პერსპექტივაში

დასამუშავებელი მონაცემების მოცულობის შემცირება

თვითმომსახურების არხის საკვანძო საოპერაციო მაჩვენებლების ზრდა

დარგის სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება

რესურსების კონცენტრაცია ორგანიზაციის პროფილურ საქმიანობაზე

ჩვენი მომსახურებები

ჩვენ ვზრუნავთ ბანკების და საფინანსო სექტორის სხვა ორგანიზაციების სატერმინალო ინფრასტრუქტურაზე.

სერტიფიკატები

კომპანია BS/2 ყოველწლიურად გადის სერტიფიცირებას ITIL V3, ISO-20000 და ISO-27001 სტანდარტებთან შესაბამისობაზე

BS / 2 პროგრამული პროდუქტები აღიარებულია მსოფლიო დონეზე და დაიმსახურა არაერთი საერთაშორისო ჯილდო.

BS / 2 არის წამყვანი არაკომერციული სავაჭრო ორგანიზაციის ATMIA International Association-ის წევრი, რომელიც წარმოადგენს თვითმომსახურების საბანკო ინდუსტრიას მსოფლიოში.

[სერტიფიკატები: ISO 27001, ISO 20000, ITIL V3, PCI PA-DSS]

Best Performance 2022/2023
Banking Strategic Win 2021/2022
Best Penetration Deal on Competitor Account 2021/2022
Special Achievement Banking 2019
Metų paslauga 2018
Innovation SPIRIT Banking 2018
Product of the Year 2017
Special Achievement Banking 2017
Best Banking Solution 2016
Inovacijų prizas 2016
Special Achievement Banking 2013/2014
Best Service Banking 2013/2014