სოციალური პასუხსიმგებლობა

კომპანიის მთავარი პრიორიტეტია მდგრადობა. ჩვენი ბიზნეს პრაქტიკა აგებულია მაღალ პასუხისმგებლობაზე და ეთიკურ მეთოდებზე. პატიოსნება და გამჭვირვალობა ჩვენი მუშაობის განუყოფელი ნაწილია. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ღია დიალოგი დაინტერესებულ მხარეებთან. განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ გარემოს დაცვას, ხელს ვუწყობთ გრძელვადიან პარტნიორობას და ვიცავთ ეთიკური ქცევის მაღალ სტანდარტებს ჩვენი საქმიანობის ყველა სფეროში.