სტაბილური ინფრასტრუქტურის შექმნა უნაღდო გადახდების მიღების მხრივ PASHA Bank- თვის

კლიენტი

PASHA Bank არის აზერბაიჯანის ერთ-ერთი უმსხვილესი კერძო ფინანსური ინსტიტუტი. ბანკი დაარსდა 2007 წელს და დღეს წარმოადგენს ფინანსური მომსახურებების ყველა ძირითად სახეებს აზერბაიჯანში, მათ შორის საინვესტიციო ბანკინგი, სავაჭრო ფინანსირება, აქტივების მართვა, და ასევე სწევს მომსახურებათა სრულ სპექტრს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ბანკი უწევს მომსახურებას არასანავთობე ეკონომიკის საკვანძო დარგებს: აგრობიზნესს,ტრანსპორტს, მშენებლობას,ვაჭრობას და სხვა სფეროებს, რომლებსაც საკუთარი წვლილი შეაქვთ აზერბაიჯანის ეკონომიკის დივერსიფიკაციაში.

რეალიზებული გადაწყვეტილება

მოცემულ პროექტში კომპანია ASHBURN International გამოვიდა როგორც არამარტო პროგრამული გადაწყვეტილების შემმუშავებელი და მიმწოდებელი, არამედ როგორც ფინანსური ორგანიზაციის ბიზნეს-კონსულტანტი, და ასევე როგორც
ბიზნეს პროცესების დამატებითი ფუნქციების მაპროექტირებელი – უკანასკნელი ორი როლი ბანკის მოთხოვნით.

გადმოტვირთვა

სარგებელი ბიზნესისთვის

POS- ტერმინალების პარკის დისტანციური ცენტრალიზებული მართვა

ტრანზაქციების ოპტიმალური მარშრუტიზაცია

POS- ტერმინალების ტექნიკური მდგომარეობის კომპლექსური მონიტორინგი

ტრანზაქციული ნაკადის კომპლექსური მონიტორინგი

POS- ტერმინალების მართვის პროცესის უნიფიცირება

ანგარიშების ფორმირება სხვადასხვა პარამეტრებზე და მოწყობილობებზე

სამუშაო პროცესების ავტომატიზაცია და ოპტიმიზაცია, რომელიც მიმართულია ხარჯების შემცირებისკენ

POS-ტერმინალების ფუნქციონალურობის გაფართოება ბანკის სურვილისამებრ

ექვაირინგის ქსელის შემოსავლიანობის ზრდა

POS- ტერმინალური პარკის შენახვისთვის გაწეული ხარჯების შემცირება

მიიღეთ პროექტის დეტალები

მადლობა თქვენი ინტერესისთვის, გამოჩენილი BS/2. მასალებთან დაკავშიებით მოხარულნი ვიქნებით გაგიზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და ცოდნა გთხოვთ შეავსეთ ფაილის გადმოტვირთვის ფორმა

გმადლობთ ამ შინაარსით დაინტერესებისთვის! ბმული გაიგზავნა თქვენს ელფოსტის მისამართზე.