ბანკ „იპაკ-იულის“ ვალუტის გაცვლის ავტომატიზირებული პუნქტები

კლიენტი

ბანკი „იპაკ-იული“ დაარსებული 1990 წელს წარმოადგენს ერთ-ერთ უმსხვილეს არასახელმწიფო ბანკს უზბეკეთში. ეს საკრედიტო ორგანიზაცია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას ქვეყანაში. ასევე „იპაკ-იული“ აქტიურად აკვირდება ინოვაციებს საბანკო სფეროში და ცდილობს დანერგოს უახლესი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები, მომსახურებათა სპექტრის გაფართოებითა და თავისი კლიენტების მომსახურების ხარისხის გაზრდით.

რეალიზებული გადაწყვეტილებები

ბანკომატებზე ბანკ „იპაკ იულის“ ნაღდი ფულის რეცირკულაციის სისტემით გაიშალა მულტივენდორული პროგრამული გადაწყვეტილება FCX.iQ, რომელმაც უზრუნველყო თვითმომსახურების მოწყობილობებზე ვალუტის გაცვლის ფუნქციის რეალიზება.

გადმოტვირთვა

სარგებელი ბიზნესისთვის

ფულადი მასის რაოდენობის შემცირება ბანკის ნაღდი ფულის მიმოქცევის ეკოსისტემაში

ბალანსსა და ფაქტიურ ნაშთებს შორის სხვაობის ავტომატიური განსაზღვრა

ინკასაციაზე გაწეული ხარჯების შემცირება (განსაკუთრებით დაუგეგმავ გასვლებზე)

რკც ( РКЦ) თანამშრომელთა და ბანკის განყოფილებების სამუშაო დატვირთვის ოპტიმალური გადანაწილება

თვითმომსახურების აპარატების მოცდენის დროის შემცირება ნაღდი ფულის უკმარისობის გამო

დოკუმენტბრუნვის ავტომატიზაცია, დაკავშირებული ბანკის საკასო საქმიანობასთან

მიიღეთ პროექტის დეტალები

მადლობა თქვენი ინტერესისთვის, გამოჩენილი BS/2. მასალებთან დაკავშიებით მოხარულნი ვიქნებით გაგიზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და ცოდნა გთხოვთ შეავსეთ ფაილის გადმოტვირთვის ფორმა

გმადლობთ ამ შინაარსით დაინტერესებისთვის! ბმული გაიგზავნა თქვენს ელფოსტის მისამართზე.