Pərakəndə ticarət nöqtələrində nağd pul dövriyyəsinin idarə edilməsi

Bu günn dünya bazarında iki əks tendensiya müşahidə olunur: pərakəndə dövriyyədə nağd ödənişlərin payı azalır, bu zaman istufadə olunan nağd pul kütləsinin həcmi artır. Beləliklə, nağdsız ödənişlərin sayınınartmasına baxmayaraq, nağd pullar yenə də bütün dünyada malların və xidmərlərin ödənilməsinin ən populyar vasitəsi olaraq qalır.

Avropa Mərkəzi bankının məlumatlrı üzrə, pandemiya nağd pulların artımını gücləndirmişdir. 2020-ci ilin sonuna dövriyyədə 1.4 trilyon avra nağd pul (1.7 trilyon dollar) olmuşdur, bu isə əvvəlki bir illə müqayisədə 11% çoxdur. İstehlakçıların sorğusu göstərir ki, bu insanların nağd pulları etibarlı və aydın ödəniş üsulu hesab etməyə davam etməyinə görə baş verir.

Nağd pullarla əməliyyatlarının böyük hissəsi pərakəndə ticarət nöqtələrində baş verir. Nağd pulların artan həcminin öhdəsindən gəlmək üçün ticarət təşkilatları nağd pul dövriyyəsinin optimallaşdırılması üçün yeni strategiyalar hazırlayıb həyata keçirməyə məcbur olurlar. Bu gün pərakəndə satışın qarşısında duran əsas problemlər NPD proseslərinin avtomatlaşdırılması, nağd pulun yoxlanılması və yenidən hesablanması, onların saxlanması və yığılmasının təşkili, həmçinin əlaqədar xərclərin azaldılmasıdır.

Optimallaşdırma sahələri

Nağd pulların saxlanması

İnkassasiya xərcləri

İş proseslərinin avtomatlaşdırılması

İş yükünün planlaşdırılması və paylanması

Sənəd dövriyyəsinin avtomatlaşdırılması

Nağd pulların özünəinkassasiyası və saxlanması

Gəlirlərin mağazanın bek-ofisində saxlanması yalnız onun təhlükəsizliyinin mətin edilməsi xərclərini nəzərdə tutmur, həm də ticarət təşkilatının dövriyyə kapitalında tələbatını artırır.

Avtomatik depozit maşınları və elektron kassirlər pepolaşdırılmış nağd pulların təhlükəsizliyinin yüksək səviyyəsini təmin etməyə imkan yaradır, həmçinin ticarət təşkilatına kassa uyğunsuzluğundan yayınmağa kömək edərək gəlirlərin ticarət müəssisəsinin hesabına dərhal köçürülməsi üçün imkan təqdim edir.

İnkassasiya xərclərinin azaldılması

Ayrı-ayrı ticarət nöqtələrinin nağd pul dövriyyələrinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə qoşulması ticarət təşkilatının obyektlərin inkassasiyası üçün xərclərini azaltmağa, həmçinin mağazanı lazımi miqdarda dəyişikliklə təmin etməyə imkan verir. Bundan əlavə, müasir NPD idarəetmə sistemləri yığılan vəsaitlərin şirkətin hesabına ani olaraq daxil olmasını təmin etmək üçün bir sıra alətlər təqdim edir, beləliklə, təşkilatın dövriyyə kapitalına ehtiyacı azalır.

Bu alətlərdən biri, məsələn, NPD idarəetmə sisteminin özündə çantalar və pul kasetləri üçün QR kodlarının yaradılması ola bilər. Belə bir kod kollektor tərəfindən oxunduqda, kassa məlumatları dərhal sistemə daxil olur və nağd pulun özü hesaba köçürülə bilər.

Validasiya və əskinazların sayılması

Ticarət təşkilatlarının rastlaşdığı problemlərdən biri əskinazların və sikkələrin böyük həcminin emalıdır. Bu proseslər əhəmiyyətli dərəcədə insan resursları, həmçinin nağd pulların hesablanması və validasiyası üçün xüsusi avadanlara əlavə sərmayələr tələb edir.

Elektron kassirlərin, ADM və özünəxidmət kassalarının müasir modelləri ən son bankomat modelləri ilə eyni innovativ nağd pulu yoxlama texnologiyalarından istifadə edir, pulu çeşidləmə cihazlarının əksəriyyətindən daha sürətli emal edir və bir əməliyyatda böyük məbləğdə nağd pulu emal edə bilir. Bu funksional əlavədir, lakin ADM-lərin, elektron kassirlərin və özünəxidmət kassalarının digər funksiyaları və üstünlükləri ilə birlikdə o, ticarət təşkilatının pul vəsaitlərinin emalı üçün əlavə avadanlıqlara investisiyasını əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.

Üstünlüklər

Dövriyyə kapitalının həcminin azaldılması

İnkassasiya xərclərinin azaldılması

İş proseslərinin optimallaşdırılması

Əlaqədar məhsullar

Xəbərlər

Abunə ol