Технологиялық жабдыққа қызмет көрсету құнын азайту

Терминалдық жабдықтың жұмыс қабілеттілігін қолдау терминалдар желісінің иесі шығындарының маңызды баптарының бірі болып табылады, өйткені терминалдарды пайдалану оларға тұрақты техникалық қызмет көрсетумен және жеке тораптары мен бөлшектерін мерзімінде ауыстырумен байланысты. Бұл ретте, кез келген қарапайым терминалдар уақтылы жөнделмеуіне және қызмет көрсетілмеуіне байланысты, тіпті қысқа мерзімге тоқтап тұрған кезде қаржы ұйымының тікелей қаржылық және беделді шығындарына алып келеді.

Әдетте, сервистік компания (немесе қаржы ұйымының өзінің сервистік бөлімшесі) шығын материалдары мен қосалқы бөлшектердің құнына әсер ете алмайды, алайда олардың қоймадағы санын оңтайландыру және қызмет көрсету жұмыстарын тиімді ұйымдастыру сервистік қызмет көрсетудің қорытынды құнын едәуір қысқартуға және терминалдық жабдықтың қолжетімділік көрсеткіштерін арттыруға мүмкіндік береді.

Сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыруға арналған мамандандырылған бағдарламалық жасақтама жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу, сервистік жұмыстарды жоспарлау, компоненттер мен шығын материалдарын сатып алу, қосалқы бөлшектер қоймаларын басқаруға байланысты бірқатар мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.

Оңтайландыру салалары

Қоймадағы қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарының саны

Қызметкерлерге жұмсалатын шығыстар, көлік, отын және т.б. шығыстар

Жұмыстарды орындау мерзімдерін сақтау

Сервистік қызмет көрсету процестерін ұйымдастыру

Қоймадағы қосалқы бөлшектердің санын оңтайландыру

Қызмет көрсету компаниялары ұшырасып жататын қиындықтардың бірі қосалқы және шығын материалдарын сатып алуды ұйымдастыру болып табылады. Ұйымдар дұрыс есепке алмаған кезде көбінесе қоймадағы қажетті бөлшектер жетіспей немесе олардың саны артық болып жатады, бұл уақтылы техникалық қызмет көрсетілмеуі мен жөнделмеуі салдарынан жабдықтың тоқтап тұруына ғана емес, сонымен қатар қосымша шығындарға да алып келеді.

Қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарын сатып алуды тиімді ұйымдастыру кезінде сервистік ұйым сатып алынатын тораптар, қосалқы бөліктер мен бөлшектер санын едәуір төмендетіп, қоймада сақтау, логистика және кедендік ресімдеу шығындарын азайтады, сондай-ақ өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларының қолжетімділігін арттырады.

Ішкі ұйымдастырушылық шығыстар

Сервистік құрылымды құру қызметкерлерге (қызметкерлердің жалақысы, оларды оқыту, сақтандыру, жұмыс керек-жарақтары) және көлікке (ЖЖМ, сақтандыру, жөндеу) жұмсалатын елеулі операциялық шығыстармен байланысты.

Қызметкерлердің міндеттері мен уақытын бақылау, материалдық-техникалық құралдар мен отынды есепке алу үшін арнайы шешімдерді пайдалану ұйымның сервистік қызмет көрсетуге арналған ішкі шығыстарын оңтайландыруға, сондай-ақ процестерді басқаруды және олардың тиімділігін бақылауды оңтайландыруға мүмкіндік береді.

SLA сақтамағаны үшін айыппұлдар мен өтемақылар

Сервистік бизнес әртүрлі операциялық тәуекелдермен байланысты, олардың бірі сервистік компанияның өз клиенттері алдында тіркелген шарттық міндеттемелерін сақтамауы болып табылады. Істен шығу немесе тиісінше сервистік қызмет көрсетілмеу салдарынан қарапайым терминалдардың тоқтап тұруы тікелей қаржылық шығындарға, пайданы жоғалтуға, пайдаланушылар бейілділігінің төмендеуіне алып келеді.

SLA сақталуын бақылау құралдары сервистік инженерлердің міндеттеріне осындай жағдайларды болдырмайтындай етіп басымдық жасауға мүмкіндік береді.

Артықшылықтары

Қосалқы бөлшектерді жеткізу тізбегін тиімді басқару

Сервистік инженерлердің қайталама шығу санын азайту

Жергілікті жөндеу жұмыстарын тиімді ұйымдастыру

Автокөлікті пайдалануды және жанар-жағармай материалдарына (ЖЖМ) жұмсалатын шығыстарды бақылау

Белгіленген SLA көрсеткіштерін бақылау

Қызмет көрсетуші инженерлердің бос тұру уақыттарын азайту