Банктык тейлөөнүн өзгөрүшү

Бүгүнкү күндө банктардын кардарлар менен болгон мамилеси тездик менен өзгөрүүдө. Рыноктун негизги тенденциялары жана талаптары кардарлар менен үзгүлтүксүз аралыктан көп каналдуу өз ара аракеттенүүгө карай туруктуу жылыштарга алып келүүдө. Кардарлардын тажрыйбасы жана санариптик банкинг алдыңкы планга чыгат.

Банктык тейлөөнү өзгөртүүнүн башкы максаты каржылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат. Ал эми муну ишке ашыруунун бир жолу – өзүн-өзү тейлөөчү банк каналын өнүктүрүү.

Жаңы технологияларды киргизүү бардык тармактарда, анын ичинде ар дайым жеке өз ара аракеттенүү үчүн мейкиндик болуп келген жааттарда жүрүп жатат. Автоматизациялоо жана заманбап санариптик технологиялар банк кызматтарын, соода уюмдарынын жана каржы рыногунун башка ишканаларынын кызматтарын көрсөтүүгө принципиалдуу жаңы ыкманы ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет.

Оптималдаштыруу багыттары

Банктык аралыктан тейлөөнү өнүктүрүү

Тейлөөгө өзгөчө мамиле

Кассалык операцияларды автоматизациялоо

Юридикалык жактарга кызмат көрсөтүүлөрдү автоматизациялоо

Аралыктан банктык тейлөө 24/7

Бүгүнкү күндө банктын кардарлары банктын бөлүмдөрүнө көз каранды болбостон 24/7 өздөрүнө ыңгайлуу форматта каржы кызматтарын алууну каалашат. Каржы уюмдары онлайн жана интернет-банкинг сыяктуу эле колдонуучулар менен аралыктан өз ара аракеттенүүнүн мындай каналдарын жигердүү өнүктүрүүдө, бирок банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн толук кандуу түйүндөрү боло ала турган өзүнүн терминалдык тармактарына көбүнчө жетиштүү көңүл бурушпайт.

Заманбап адистештирилген программалык камсыздоо банкоматтарга мурда салттуу банк бөлүмдөрүндө гана жеткиликтүү болгон бир катар кызматтарды алып келүүгө мүмкүнчүлүк берет: төлөмдөрдүн, айыппулдардын, алымдардын бардык түрлөрүн кабыл алуу, валюталарды алмаштыруу, жаңы банк өнүмдөрүн жана кызматтарын сунуштоо, насыяга арыздарды толтуруу ж. б.

Кардарлар менен жеке өз ара иштешүүнүн жетишсиздиги

Аралыктан өзүн-өзү тейлөө каналдарын өнүктүрүү менен банктар кардарлары менен жеке өз ара иштешүүнүн тартыштыгына туш болушат. Алардан пикир алуу, аларды кызыктырган өнүмдөрдү жана кызматтарды сунуштоо жана жаңы кардарларды тартуу кыйындайт.

Ошентип, банктар кардарлар менен иштешүүнү жакшыртууга мүмкүндүк берген натыйжалуу жана коопсуз чечимдерди издешет. Заманбап адистештирилген программалык камсыздоо өзүн-өзү тейлөөчү банктык жабдыктардын колдонуучулары жөнүндө маалыматтарды чогултууга, аларга товарлар жана кызматтар боюнча жеке сунуштарды киргизүүгө (анын ичинде өнөктөштүк), пикир алууга, банктын кардарлары болбогондорду таанып, аларды түздөн-түз банкоматтардан тейлөөгө алууга мүмкүнчүлүк берет.

Операциялык процесстерди автоматизациялоо

Аралыктан өзүн-өзү тейлөө каналдарын өнүктүрүү менен банктар чыгымдарды азайтуунун жана операциялык процесстерди, анын ичинде соода түйүндөрүндө же банктын бөлүмдөрүндө иш күнүнүн ичинде топтолгон ашыкча акча каражаттарын салуу процессин оптималдаштыруунун жаңы жолдорун издөөнү улантууда.

Заманбап ыкмалардын жардамы менен соода уюмдары жана башка юридикалык жактар ​​өз алдынча инкассациялоону (кирешени жеткирүүнү) түздөн-түз өзүн-өзү тейлөөчү банктык жабдыктарда: банкоматтарда, автоматташтырылган депозиттик машиналарда (АДМ) ж. б.жүргүзө алышат – ошол эле учурда компаниянын эсебине акча каражаттары заматта түшөт. Бул инкассация чыгымдарын кыскартууга, кызматкерлердин жумушун азайтууга, накталай акчаны сактоого жана ташууга байланышкан тобокелдиктерден алыс болууга жана кассалык ажырымды алдын алууга мүмкүнчүлүк берет.

Артыкчылыктары

Банктык кызматтарды көрсөтүү үчүн ыңгайлуу формат 24/7

Аралыктан өз ара аракеттенүүдө персоналдаштыруу

Маалыматтарды чогултуу жана талдоо үчүн ыңгайлуу каражаттар

Кызматкерлердин жумушун азайтуу

Терминалдык паркка инвестициялардын кайтарымы

Кардарлардын лоялдуулугун жогорулатуу

Жаңы кардарларды тартуу

Тектеш продуктылар

Биздин долбоорлор